Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Rok Szkoły Zawodowców w Gdyni

Każdy młody człowiek, stojąc u progu swojej kariery zawodowej, zastanawia się, co wybrać? W którą stronę pójść planując ścieżkę edukacyjno-zawodową? Czy wybrany zawód zagwarantuje w przyszłości satysfakcjonująca pracę? To tylko niektóre z pytań zadawanych przez młodych ludzi, którzy podejmują pierwsze ważne decyzje życiowe.

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce pomóc młodzieży w projektowaniu kariery szkolnej i zawodowej, dlatego też rok szkolny 2014/2015 ogłoszono „Rokiem Szkoły Zawodowców". Ideą tego jest dalsza reforma szkolnictwa zawodowego, która jest wdrażana od 2012 roku, by stało się ono ciekawą alternatywą dla kształcenia ogólnego, a także, by odpowiadało potrzebom zmieniającego się rynku pracy. Istotnym zatem działaniem musi być powiązanie edukacji i kształcenia zawodowego z obszarem biznesu. Kluczowym partnerem w zmianie wizerunku szkół o profilu zawodowym są pracodawcy i ich organizacje, ponieważ bez wielopłaszczyznowej współpracy z zakładami pracy i przedsiębiorcami sukces nie będzie możliwy.

11-12 Hufiec Pracy w Gdyni od wielu lat realizuje statutowe działania tak, aby zainteresować uczestników swoją ofertą. Przede wszystkim proponuje praktyki w ciekawych miejscach pracy, u pracodawców z wieloletnim doświadczeniem w biznesie i licznymi sukcesami zawodowymi i edukacyjnymi, czego przykładem mogą być odznaczenia nadawane przez Cech Rzemiosł w Gdyni. Kadra Hufca wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom rynkowym z ofertą wychowawczo-edukacyjną, między innymi przez realizację programu „Stawiam na zawód" oraz autorskiego programu „Przedsiębiorczy, zaradny", który miał na celu pomoc, zwłaszcza nowo przyjętym uczestnikom, w lepszym poznaniu swoich preferencji i kompetencji zawodowych, atutów i słabszych stron. Odbyły się też zajęcia związane z tworzeniem dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniem do rozmów kwalifikacyjnych, w których uczestnicy biorą udział podczas rekrutacji, gdy są kierowani na praktyki. Wybór zawodu zgodnie z zainteresowaniami i kompetencjami jest bardzo ważną kwestią, a nie zawsze jest to łatwe, biorąc pod uwagę młody wiek, trudności ze zdefiniowaniem planów i celów życiowych w okresie dojrzewania. Dużą pomocą w tym względzie były spotkania z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Gdyni, podczas których uczestnicy badali swoje predyspozycje zawodowe. Dzięki udziałowi w programie młodzież mogła też zapoznać się z zasadami zakładania własnej firmy oraz tworzyć uproszczone biznesplany, co było okazją do kształcenia i rozwoju cech przedsiębiorczości. Głównym celem programu było przygotowanie uczestników do wejścia na rynek pracy oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Kolejne działania związane z „Rokiem Szkoły Zawodowców"

Oprócz pomocy w planowaniu drogi edukacyjno-zawodowej uczestników, kadra 11-12 Hufca Pracy włączyła się też w promocję „Roku Szkoły Zawodowców" poprzez stworzenie i uaktualnianie tablicy informacyjno-promocyjnej, na której dostępny jest list Minister Edukacji Narodowej Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej oraz główne założenia tej inicjatywy. Ponadto uczestnicy na zajęciach zostali zapoznani z kluczowymi priorytetami „Roku Szkoły Zawodowców". Najważniejsze z nich to dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Oznacza to zarówno dobre poznanie aktualnego rynku pracy, ale przede wszystkim nabycie pierwszych doświadczeń zawodowych poprzez praktyki, które mogą stać się interesującą opcją edukacyjną. Uczestnicy OHP mają okazję  poszerzenia kompetencji poprzez udział w warsztatach komunikacji interpersonalnej i dzięki realizacji zadań programu wojewódzkiego „@ktywny uczestnik OHP", który podnosi ich wiedzę informatyczną. Kwalifikacje zawodowe są najważniejsze dla przyszłych pracodawców, ale o sukcesie zawodowym w dużej mierze decydują umiejętności tzw. miękkie np. umiejętność pracy w zespole czy znajomość języków obcych.

W celu zacieśniania współpracy z pracodawcami zaprosiliśmy kilku z nich do udzielenia wywiadu i dyskusji na temat poprawy efektywności przyuczenia zawodowego. Dyskutowano o oczekiwaniach pracodawców w stosunku do uczestników OHP i absolwentów, ale także o szerszym włączeniu się pracodawców w system kształcenia zawodowego, by sprostał nowym wyzwaniom rynku pracy.  Przeprowadzono też  wywiad z młodzieżą, która bierze udział w przeszkoleniu zawodowym, by wiedzieć, jak ona postrzega współpracę z pracodawcami. Uczestnicy mogą poznać nowinki technologiczne, nauczyć się obsługi maszyn, poznać podczas praktyk nowatorskie rozwiązania, ale też nauczyć się pracy pod presją czasu czy nabyć umiejętności radzenia sobie ze stresem.  Dobry pracownik to jest najważniejszy kapitał każdej firmy. Dobrze, że zarówno pracodawcy, jak i pracownicy są tego świadomi.

Działania te zmierzają w kierunku stworzenia mapy „dobrych praktyk" i promowania tych pracodawców, którzy jako partnerzy OHP, realizują długofalową edukację zawodową. W kolejnych miesiącach zaplanowane są wywiady z pracodawcami i młodymi adeptami zawodu.  Planowane jest także spotkanie z przedstawicielami ciekawych lub też ginących zawodów i wycieczka zawodoznawcza.

Autor tekstu: Marlena Zygmuntowicz - wychowawca 11-12 HP w Gdyni

Zdjęcie:

1. Wywiad z młodym przedsiębiorcą Panem Zbigniewem Puppel, właścicielem sklepów oraz firmy przewozowej prowadzony przez st. wychowawcę 11-12 HP Panią Marlenę Zygmuntowicz. Rozmowa w obecności beneficjentki projektu „Równi na rynku pracy"


Widok zawartości stron Widok zawartości stron