Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Rusza rekrutacja do Hufca Pracy w Rybniku!

Od 4 maja 2015 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych edukacją w Hufcu do naszej jednostki. Jeżeli chcesz uczyć się i zdobyć zawód w OHP - zapoznaj się z warunkami, które powinieneś spełnić, a następnie zgłoś się do nas!

Zgłoś się do nas, jeśli:

  • masz ukończony 15 rok życia, ale nie ukończone 18 lat (na dzień 1 września 2015r.);
  • masz problemy w szkole - powtarzałeś klasę i może nie ukończysz gimnazjum;
  • masz trudną sytuację życiową, która może być przyczyną niepowodzeń szkolnych;
  • Twój stan zdrowia w stopniu pozwalającym pozwala na podjęcie przygotowania zawodowego (każdy zawód wymaga innych predyspozycji zdrowotnych, więc stan zdrowia uniemożliwiający wykonywanie danego zawodu może być wystarczający dla wykonywania innego).

Gwarantujemy miejsca na praktykach zawodowych. Oferujemy ciekawe zajęcia dodatkowe w ramach kół zainteresowań - plastyczne, muzyczno-wokalne, strzeleckie, fotograficzne, sekcje sportowe i wiele innych inicjatyw.

ZAPRASZAMY!

Ochotniczy Hufiec Pracy w Rybniku, ul. Klasztorna 14, 44-200 Rybnik.

e-mail ohprybnik@wp.pl tel. 32 42 37 495 http://www.ohprybnik.pl/


Widok zawartości stron Widok zawartości stron