Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

„Start w karierę zawodową”

„Start w karierę zawodową” to autorski program Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Ełku, który został zrealizowany we współpracy z Hufcem Pracy w Ełku i skierowany był do uczniów klasy pierwszej gimnazjum.

„Start w karierę zawodową" to autorski program Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Ełku, który został zrealizowany w okresie maj- czerwiec b.r.  we współpracy z Hufcem Pracy w Ełku. Adresatami inicjatywy było dziewiętnastu uczniów klasy pierwszej gimnazjum dla dorosłych w Ełku.

Współczesna młodzież coraz częściej odkłada w czasie decyzje dotyczące wyborów edukacyjno-zawodowych. Decyzje często podejmuje nieświadomie i bez przemyśleń, kierując się wyborami rówieśników lub prestiżem szkoły, nie biorąc pod uwagę własnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Dlatego, też głównym celem programu była edukacja młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w zakresie wyboru kierunku kształcenia zawodowego poprzez poznanie swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań, a także predyspozycji zawodowych. Program miał również na celu wykształcenie wśród młodzieży umiejętności rozpoznawania własnych zainteresowań, a także kształcenie umiejętności określania celów. Na początku realizacji przedsięwzięcia odbywały się rozmowy z pierwszoklasistami dotyczące udziału w programie „Start w karierę zawodową". Harmonogram działań obejmował zarówno konsultacje indywidualne jak i grupowe poradnictwo zawodowe. Podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym każdy z uczestników miał możliwość rozmowy nt. swoich wyobrażeń dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także wypełnienia testów predyspozycji zawodowych, na podstawie których można było określić w jakiej grupie zawodów młodzi ludzie czuli by się najlepiej w przyszłości. Kolejnym etapem programu było przeprowadzenie warsztatów wprowadzających w świat zawodów, dotyczących motywacji wewnętrznej i zewnętrznej, a także mające na celu odkrywanie mocnych i słabych stron. Po określeniu predyspozycji zawodowych i dopasowaniu  do określonych grup zawodowych młodzież wzięła udział w wycieczkach zawodoznawczych do ełckich pracodawców współpracujących z Hufcem Pracy OHP w Ełku.

Młodzi ludzie w trakcie wizyt u lokalnych pracodawców mieli niepowtarzalną okazję, jeszcze przed rozpoczęciem praktyk zawodowych, do zapoznania się z przyszłym środowiskiem pracy. Mogli poznać warunki pracy, zakres zadań na określonym stanowisku pracy. Zakładanym rezultatem programu miała być aktywizacja społeczna i zawodowa dziewiętnastu uczniów klasy pierwszej gimnazjum dla dorosłych przy HP 14-13 w Ełku. Zakładany wskaźnik został osiągnięty, a ełcka młodzież miała możliwość określenia swojego potencjału zawodowego i została przygotowana do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy, a przede wszystkim trafnego wyboru przyszłej ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej.

Autor: Beata Różańska, doradca zawodowy MCK OHP w Ełku


Widok zawartości stron Widok zawartości stron