Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Sztuka bawi, uczy, wychowuje – zajęcia artystyczne w OSiW OHP 14-1 w Mrągowie

Uczestnicy OHP to młodzież z bardzo różnych środowisk, z bardzo różnym bagażem doświadczeń, często trudnych i bolesnych, które – niestety – na ogół nie mijają bez śladu. Nierzadko skutki tych doświadczeń bywają bardzo uciążliwe i ciągną się za młodym człowiekiem przez długie miesiące, a nawet lata, niosąc ze sobą różnego rodzaju niepowodzenia szkolne, emocjonalne, czy ogólno psychiczne. Niepowodzenia życiowe z kolei – niezależnie od przyczyny i rodzaju – wywołują kolejne skutki i warunkują kolejne niepowodzenia. I tak koło się zamyka, stawiając człowieka wewnątrz tego kręgu nieudanych przedsięwzięć. W dzisiejszym skomplikowanym, trudnym i dynamicznie zmieniającym się życiu, w obliczu bezustannych niepowodzeń, młody człowiek staje się coraz bardziej bezradny, coraz mniej zaradny i w efekcie traci wiarę w siebie. Staje się osobą o bardzo niskim poczuciu wartości własnej. I nie zawsze chce dowiedzieć się tej prawdy o sobie. Woli zafałszować swoje niskie mniemanie o sobie, zarówno przed sobą samym, jak i przed światem. I robi to przyjmując nieakceptowane społecznie wzorce zachowań - unikając szkoły, pracy i innych życiowych wyzwań, co w prostej linii prowadzi do coraz trudniejszych sytuacji życiowych i alienacji ze środowiska.

Wiara w siebie i wiara w swoje możliwości jest bardzo ważnym czynnikiem warunkującym sposób ludzkiego zachowania. Kadra wychowawcza w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie, przyjmując tę tezę za wytyczną swej pracy, powzięła decyzję o zintensyfikowaniu w ośrodku działalności kół zainteresowań, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć związanych ze sztuką. Od kilku miesięcy – pod hasłem Sztuka bawi, uczy, wychowuje - organizowane są w ośrodku zajęcia z rysunku, malarstwa artystycznego, decoupage. Młodzież coraz chętniej bierze udział w zajęciach, podczas których poznaje tradycyjne i nowe techniki plastyczne. Powstaje coraz więcej prac wykonanych przeróżnymi metodami i z użyciem rozmaitych materiałów. Wszystkie prace są bardzo ciekawe, niektóre - naprawdę piękne. Ich autorzy są ze swoich prac i z siebie  bardzo dumni. Prace będą zdobić pomieszczenia ośrodka. Planowane jest zorganizowanie wystawy w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie. Autorzy prac chcą zaprezentować efekty swoich uzdolnień, swoją kreatywność, cierpliwość i pracowitość. A jest się czym chwalić!

W OSiW OHP w Mrągowie młodzież obcuje ze sztuką nie tylko podczas zajęć plastycznych. Są też zajęcia zespołu taneczno-teatralnego. Na tych zajęciach można nauczyć się pięknie mówić: są ćwiczenia z emisji głosu, nauka poprawnej dykcji, nauka deklamacji.
Z kolei zajęcia taneczne kształtują postawę, uczą jak się ładnie ruszać, jak się korzystnie zaprezentować. Pierwsze prezentacje odbywają się na szkolnych akademiach, na imprezach organizowanych przez ośrodek, na imprezach miejskich. Efektem końcowym zajęć taneczno-teatralnych będzie spektakl przygotowany na coroczny Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej OHP, który odbywa się w Ostródzie. Jednak najważniejszym efektem pracy wszystkich zespołów jest wyrobienie u młodzieży umiejętności pokonywania własnych lęków i nieśmiałości, odbudowanie wiary w siebie i wzrost poziomu samooceny. Te cechy pozwolą naszym podopiecznym iść w życie z podniesioną głową i podniesioną przyłbicą, dadzą możliwość wyznaczenia sobie celów i wytyczenia drogi do ich osiągnięcia.

Autor: Grażyna Chmielewska – OSiW OHP 14-1 w Mrągowie
Źródło: opracowanie własne


Widok zawartości stron Widok zawartości stron