Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Ukończyć szkołę, zdobyć pracę – to nie problem

Zostań uczestnikiem Hufca Pracy w Trzebnicy. Pomożemy, jeżeli masz problem z ukończeniem nauki w gimnazjum, dalszą edukacją albo po prostu chcesz zdobyć zawód.

  W obecnych czasach młodzież ma coraz większe problemy z ukończeniem nauki w gimnazjum. Przyczyną są: braki w edukacji, niechęć do szkoły, niewłaściwe wychowanie, trudne warunki domowe. Hufiec Pracy w Trzebnicy służy pomocą młodzieży z takimi problemami. Niepowodzenia szkolne są niwelowane podczas nauki w Gimnazjum dla Dorosłych i w trakcie dalszej nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Atutem tej formy kształcenia jest także zawarcie umowy o pracę za którą młodzież otrzymuje wynagrodzenie.

Pracodawcy współpracujący z hufcem trzebnickim mają uprawnienia zawodowe i pedagogiczne. Przekazują młodzieży swoją wiedzę i są jej bardzo życzliwi. W razie wystąpienia sytuacji problematycznych, wychowawcy z Hufca Pracy  rozwiązują problemy nie dopuszczając do wystąpienia sytuacji patowych. Rozmowy poprawiają wzajemne relacje personalne i stwarzają lepsze warunki do pracy dla obu stron. Pomoc jest zawsze adekwatna do skali zaistniałego zjawiska i udzielona w odpowiednim czasie.

Praktyczna nauka zawodu – jakie trendy?

Młodzież z trzebnickiego hufca odbywa naukę w Gimnazjum dla Dorosłych oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej, które mieszczą się w  Powiatowym Zespole Szkół nr 2
w Trzebnicy przy ul. Żeromskiego 25 oraz dokształca się na kursach. Oprócz zajęć w szkole, gdzie  poszerzają wiedzę ogólną, uczniowie są zatrudnieni w zakładach z trzech powiatów: milickiego, rawickiego i trzebnickiego. Oferta zawodów dla młodzieży jest bardzo bogata. Oferujemy kształcenie w zawodach: kucharz, stolarz, ślusarz, sprzedawca, piekarz, elektryk, murarz, mechanik samochodowy, operatorzy i monterzy różnych specjalności oraz inne będące w wykazie szkolnictwa zawodowego. W obecnych czasach pracodawcy poszukują wykwalifikowanych pracowników. Część z nich po ukończeniu nauki proponuje młodzieży pracę w swoich zakładach oferując dobre wynagrodzenie.

A  co z wypoczynkiem, rozrywką, rozwojem tężyzny fizycznej?

Wypoczynek jest potrzebny. Młodzież odpoczywa podczas ferii czy wakacji na zasłużonym urlopie. Natomiast podczas roku szkolnego uczestnicy hufca mogą realizować się w kołach artystyczno-oświatowych, sekcjach: plastycznej i fotograficznej, w kole sportowym, w sekcjach: piłki nożnej i turystycznej. Uczestnicy mogą korzystać z obiektów sportowych  przy  PZS NR 2,  w których uczą się grać w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę; na nowoczesnych halach sportowych, czy nowym boisku ze sztuczną nawierzchnią. W czasie wycieczek turystycznych młodzież może poznać zakątki miasta i okolic, jak np. wzgórza trzebnickie, las bukowy. Uczestnicy hufca biorą udział w imprezach kulturalnych typu : spotkania wigilijne , mikołajki , konkursy wiedzy np. ,,Razem bezpieczniej”, itp.


Hufiec oferuje młodzieży wiele możliwości rozwoju osobistego. Warto więc skorzystać z naszej bogatej oferty.


Autor: Bogdan Kucięba – wychowawca Hufca Pracy 1 – 48 w Trzebnicy


Widok zawartości stron Widok zawartości stron