Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

W drodze po kwalifikacje

2 lutego zakończył się w Radomiu kurs zawodowy: Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych. Szkolenie zostało zorganizowane dla 5 beneficjentek w ramach projektu „Równi na rynku pracy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na opiekunów osób starszych. Ukończenie szkolenia pozwoliło młodym osobom nabyć kwalifikacje oraz umiejętności zawodowe i tym samym rozpocząć swoją ścieżkę zawodową.

W ciągu 72 godzin trwania kursu uczestniczki zdobyły podstawową wiedzę teoretyczną m.in. z zakresu prawa, psychologii, procesów starzenia się i mediacji. Drugą część szkolenia stanowiły zajęcia praktyczne z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu pod okiem wyspecjalizowanej kadry. Uczestniczki kursu miały możliwość praktycznej nauki z zakresu higieny, pielęgnacji, rehabilitacji i aktywizacji osób starszych przebywających w domach pomocy społecznej. Ponadto uzyskały od doświadczonych pracowników cenne uwagi dotyczące prawidłowej pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Kolejnym etapem ścieżki wsparcia przygotowanej dla beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy" będzie 6-miesięczny staż zawodowy, umożliwiający zdobycie kompetencji z zakresu zrealizowanego kursu zawodowego.

 

Autor tekstu: Piotr Ćwil – Specjalista ds. rozwoju zawodowego stażysta OSZ Pionki, Małgorzata Marczak – pośrednik pracy stażysta MCK Pionki

Autor zdjęcia: Piotr Ćwil – Specjalista ds. rozwoju zawodowego OSZ Pionki


Widok zawartości stron Widok zawartości stron