Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Zakończenie szkoleń zawodowych w Pionkach


W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Pionkach zakończyła się edycja szkoleń zawodowych - magazynier z obsługą wózków widłowych oraz monter rusztowań, zorganizowanych dla beneficjentów ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ośmioosobową grupę biorącą udział w szkoleniu „Magazynier z obsługą wózków widłowych” stanowiła młodzież bezrobotna oraz nieaktywna zawodowo, w wieku od 18 do 25 lat. Przyszli magazynierzy w trakcie szkolenia nauczyli się obsługi programów magazynowych a także poznali typy wózków i czynności operatora przy ich obsłudze oraz zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Część praktyczna obejmowała naukę jazdy wózkiem widłowym oraz wymianę butli gazowych. Wszyscy uczestnicy uzyskali pozytywny wynik egzaminu i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Kolejnym szkoleniem zorganizowanym przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Pionkach był „Monter rusztowań”. Uczestnicy na zajęciach teoretycznych zapoznali się z budową, eksploatacją i technologią rusztowań a także z przepisami bhp przy pracy na stanowisku montera rusztowań. Na zajęciach praktycznych młodzież nabyła umiejętności ustawiania różnego typu rusztowań i ich fachowego montażu.

 

Autor : Piotr Ćwil – specjalista ds. szkoleń
Autor zdjęć: Piotr Ćwil – specjalista ds. szkoleń


Widok zawartości stron Widok zawartości stron