Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Młodzieżowe Centra Kariery

kierują swoje usługi do młodzieży chcącej skorzystać z pomocy:

  • doradcy zawodowego,
  • pośrednika pracy,
  • specjalisty ds. rozwoju zawodowego,
  • zasobów informacji edukacyjno-zawodowej.

 

W MCK możesz skorzystać z:

  • zajęć indywidualnych i warsztatów grupowych z zakresu rozwoju i planowania kariery zawodowej, umiejętności osobistych, zawodoznawstawa,
  • indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy,
  • przygotowywania do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z doradcą Portfolio Indywidualnego Projektu Kariery,
  • nauki technik autoprezentacji, zapoznasz się z zagadnieniami związanymi z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowaniem postaw przedsiębiorczych,
  • badania preferencji zawodowych, oceny własnych mocnych i słabych stron,
  • testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m.in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych).   

 

W MCK możesz również otrzymać propozycje bezpłatnego szkolenia zawodowego oraz ofertę pracy.

 

Adresy i numery telefonów Młodzieżowych Centrów Kariery znajdziesz na stronie http://dokariery.pl/baza-uslug-i-jednostek-ohp-42281

Chcesz dowiedzieć się więcej? Obejrzyj film!