Asset Publisher Asset Publisher

Back

Dojrzałość, dorosłość i dokonywanie wyborów

Każde pokolenie cechuje niecierpliwość w oczekiwaniu na upragnione osiemnaste urodziny. Wtedy właśnie najczęściej słyszy się „mam osiemnaście lat, jestem już pełnoletni, jestem dorosły, sam decyduję o wszystkim”. Czy tak jest naprawdę? Czy to, że jesteś pełnoletni oznacza, że już wszystko możesz, jesteś w pełni dojrzały i podejmujesz prawidłowe decyzje? Może najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie – co to jest dorosłość i kim jest człowiek dorosły?

W Polsce osoby, które ukończyły 18 rok życia prawnie określa się jako dorosłe. Uważa się, że  dorosły, to człowiek dojrzały fizycznie (mężczyzna, kobieta), posiadający cechy osobowości takie jak: samokontrola, stabilizacja społeczna, niezależność, odpowiedzialność, samodzielność, powaga, doświadczenie, obiektywność, podejmowanie samowolnych decyzji. Ponadto dorosłym jest osoba, którą cechuje przyjmowanie poprawnych postaw wobec siebie, innych osób, świata i życia. Jako osoby dorosłe otrzymujemy dowód osobisty, mamy wiele praw i obowiązków, z których powinniśmy wywiązywać się w sposób należyty, poprawny i społecznie akceptowany. Możemy podjąć pracę, zawrzeć związek małżeński, głosować w wyborach. W konsekwencji prowadzi to do wygaśnięcia władzy rodzicielskiej i łączy się  z ustaniem odpowiedzialności finansowej za dziecko.  

Kim jest człowiek dojrzały?

W języku polskim wyraz „dojrzały" posiada znaczenia takie jak: dorosły, samostanowiący, pełnoletni, godny zaufania, świadomy, konsekwentny, odpowiedzialny, przewidujący, rozsądny, mądry, samodzielny. Każdy przechodzi pewne etapy dojrzewania w różnych dziedzinach oraz zakresach swojego życia. Na początku osiągamy dojrzałość szkolną, umysłową, fizyczną oraz emocjonalną, Pozwala to nam realizować obowiązek nauki. Najczęściej jednak mówimy o kimś, że jest dojrzały, jeżeli postępuje w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi normami. Dojrzały potrafi odpowiedzialnie podejmować zobowiązania wobec innych osób, wypełniać je, dotrzymywać słowa, ponosić konsekwencje swoich decyzji, kierować się godnością, szacunkiem i sumieniem. Ponadto od takiego człowieka wymaga się, by potrafił dokonywać wyborów często niełatwych, poświęcając przy tym cząstkę siebie dla dobra innych.

Czy dorosły oznacza dojrzały?

Od najmłodszych lat dokonujemy wyborów. Na każdym etapie życia są to decyzje dotyczące mniej lub bardziej istotnych spraw. Jednak w miarę upływu czasu stają się one coraz trudniejsze, bo dotyczą nie tylko nas samych i naszego życia, ale również losów innych ludzi. Osoby dorosłe często stają w obliczu podjęcia bardzo ważnych decyzji. Czy Ty, jako osoba dorosła, podejmujesz decyzje ważne nie tylko dla siebie?
To właśnie od dorosłego oczekuje się decydowania w sposób dojrzały. Masz wolność wyboru i możesz z niej korzystać. Dzięki temu zmieniasz swoje życie. Możesz decydować nie tylko o tym, co kupisz, co zjesz, z kim się spotkasz, na jaki film pójdziesz z kolegą do kina. Masz możliwość, a nawet prawo, aby wybrać, w jakim społeczeństwie chcesz żyć, kto ma być Twoim wójtem, sołtysem a nawet prezydentem miasta lub kraju. Masz więc prawo kreować swoją przyszłość.
W konstytucji zawarte są przepisy mówiące o prawach oraz wolnościach obywatela. Demokratyczne państwo zapewnia swoim obywatelom szereg praw, ale także nakłada na nich pewne obowiązki. Prawa oraz wolności obywatelskie podzielone są na grupy: wolności i prawa osobiste, wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne oraz prawa do wolności i prawa polityczne. W pierwszej grupie są miedzy innymi prawo do życia, nietykalności i wolności osobistej. W drugiej jest prawo do ochrony zdrowia, do nauki, prawo do posiadania własności i dziedziczenia, natomiast w kolejnej wolność zrzeszania się, prawo uczestnictwa w referendum, prawo wyboru prezydenta, posłów, senatorów oraz przedstawicieli do organów samorządowych. To jedynie część z Twoich praw.
W XX wieku prawa obywatelskie zostały przyznane społeczeństwom demokratycznym bez względu na religię, rasę, poglądy i majątek. Demokracja daje nam możliwość uczestniczenia w życiu politycznym oraz w kształtowaniu polityki państwa. To dzięki Twoim decyzjom i konkretnym wyborom będziesz miał  wpływ miedzy innymi na to, jak będzie wyglądała Twoja miejscowość, na co będą wydawane pieniądze. Weź los w swoje ręce, nie unikaj odpowiedzialności, którą możesz wykazać swoją dorosłość, a przede wszystkim dojrzałość. Nie spychaj tego na innych. Nie mów "niech inni głosują, co ja mogę, i tak wybiorą kogo będą chcieli". Nie jest to prawda, wszystko zależy od Ciebie. Wykaż się dojrzałością i odpowiedzialnością. Nie unikaj podejmowania decyzji. Jeżeli okaże się, że ta, którą podjąłeś w pełni Cię nie satysfakcjonuje, pomyśl o niej, jak o doświadczeniu, dzięki któremu stajesz się mądrzejszy. 

Dojrzałość jest pożadaną oznaką funkcjonowania osób dorosłych. Jednak nie zawsze człowiek dorosły jest osobą dojrzałą. Uwierz w to, że Ty jednak masz możliwość wypracowania w sobie cech osoby dojrzałej. Człowiek dojrzały wie kim jest, kim chce być, co może osiągnąć. Dojrzałość to cecha ceniona, ale najczęściej mówi się o niej, kiedy dostrzega się niedojrzałość u innych. 

 

Autor: Ilona Wiśniewska st. wychowawca 2-2 HP Bydgoszcz  


Web Content Display Web Content Display