Asset Publisher Asset Publisher

Back

Doradztwo zawodowe dla osób uzależnionych

Doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Legnicy prowadzą zajęcia grupowe i rozmowy indywidualne na Oddziale Terapii Uzależnień w Szpitalu Psychiatrycznym w Legnicy.

Na leczenie do legnickiego szpital zgłasza się coraz więcej młodzieży i to o coraz wyższym poziomie wykształcenia. Jest to tendencja na pewno niepokojąca, chociaż z drugiej strony pocieszające może być to, że wzrasta wśród młodych ludzi świadomość nałogu i konieczności leczenia się. Bardzo ważne jest, aby młodzież dotknięta problemami mogła liczyć na profesjonalną pomoc, a także by nabierała przekonania, że zawsze może powrócić do normalnego życia.

Doradcy MCIZ pomagają młodym pacjentom przygotować się do funkcjonowania w świecie po zakończeniu leczenia, w tym do wejścia na rynek pracy. Obok zajęć dotyczących metod aktywnego poszukiwania pracy, konstruowania dokumentów aplikacyjnych i komunikacji interpersonalnej, doradcy zawodowi realizują tam tematy dotyczące samopoznania, badania predyspozycji zawodowych, mocnych i słabych stron. Często podejmowane są również zagadnienia dotyczące samooceny i poczucia własnej wartości.

Podczas ostatnich zajęć doradcy omówili predyspozycje zawodowe i ich wpływ na przebieg kariery zawodowej i życiowej. Pokazali jak nietrafne decyzje edukacyjno-zawodowe mogą być przyczyną załamań i niepowodzeń życiowych. Jednocześnie doradcy pokazali, że na zmianę decyzji w każdym wieku można wypłynąć, lecz punktem wyjścia jest uświadomienie sobie swoich predyspozycji zawodowych (zdolności, umiejętności, zainteresowań) oraz mocnych i słabych stron.

Doradców cieszy fakt, że po zakończeniu warsztatów zdarza się kontynuacja ich pracy w siedzibie Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, do którego trafiają pacjenci po wyjściu ze szpitala. Najczęściej dotyczy to sporządzenia osobistych dokumentów aplikacyjnych niezbędnych przy szukaniu pracy.

Marcin Przybylski – doradca zawodowy II stopnia MCIZ OHP w Legnicy


Web Content Display Web Content Display