Asset Publisher Asset Publisher

Back

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia - 27 stycznia

96 lat temu, 27 stycznia 1919 roku, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Aby upamiętnić to wydarzenie, 27 stycznia obchodzony jest Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.
Innowacyjny w tamtym czasie dokument uznaje się za początek publicznych służb zatrudnienia w Polsce. Mówił on o tworzeniu podlegających Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej, urzędów pośrednictwa pracy, określał też ich zadania. Wśród nich najważniejsze to: rejestracja bezrobotnych, pośrednictwo pracy, poradnictwo przy wyborze i zmianie zatrudnienia, udzielanie informacji o warunkach pracy w kraju i za granicą, zbieranie danych i przygotowywanie statystyk dotyczących rynku pracy. Dziś struktura służb zatrudnienia w Polsce obejmuje ponad 350 urzędów. W 2004 roku weszła w skład Europejskich Służb Zatrudnienia, które mają za zadanie wesprzeć osoby bezrobotne, poszukujące pracy w jej znalezieniu i zwiększyć mobilność pracowników wewnątrz Unii Europejskiej.


Web Content Display Web Content Display