Asset Publisher Asset Publisher

Back

Europejskie innowacje młodzieży

„Changes/chances@work” – pod takim hasłem ogłoszono konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2014–2016 PNWM w zakresie organizowania spotkań młodzieżowych poświęconych kwestii orientacji zawodowej młodych ludzi i ich sytuacji na rynku pracy.

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP w Rzeszowie znalazła się w gronie finalistów konkursu z projektem „European Youth Innovation". Projekt został finalnie wybrany z pośród około 100 zgłoszeń z Polski i Niemiec, tym samym PWK OHP stała się jedynym reprezentantem Ochotniczych Hufców Pracy ze strony Polski.

Projekt pozwala 20 osobowej grupie młodych osób z Niemiec i z Polski na poznanie deficytowych branż i zawodów na rynku Unii Europejskiej oraz skonfrontowanie się z nimi w praktyce w kraju partnera – Niemcy. Celem jest poszerzenie własnych doświadczeń zawodowych podczas dwustronnej wymiany młodzieży.

Projekt został zrealizowany w pierwszej części w Niemczech – w przedsiębiorstwie edukacyjnym Seiml-Hof w miasteczku Obing w Bawarii, gdzie młodzież z Polski w czasie 8-dniowego pobytu miała możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami oraz poznania nowych technologii.

W projekcie bierze udział 10 osobowa grupa młodzieży z jednostek opiekuńczo – wychowawczych z województwa podkarpackiego, trzech uczestników Hufca Pacy 9-10 w Krośnie oraz 7 osób z Hufca Pracy 9-19 Dębica pod opieką pracowników zespołu ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej Huberta Podgórnego oraz Remigiusza Dżugana.

Projekt wspiera Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego TURUS Sp. z o.o. z Pilzna, Izba Rzemieślnicza w Tarnowie, Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa w Pilźnie.

Kolejny etap będzie zrealizowany w Polsce w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Młodzieży w Iwoniczu.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Chiemgauer Schulbauernhof e.V. / Gruppenhaus Seiml-Hof, partnerstwo istnieje od dnia 1 września 2014 r. i zostało nawiązane na rzecz wspólnie realizowanych zadań projektowych mających na celu aktywizację społeczno-zawodową młodych ludzi.

Gruppenhaus Seiml-Hof realizuje szereg procesów edukacyjnych i szkoli młodzież oraz dzieci w zakresie rolnictwa, ochrony przyrody, w tym edukuje ekologicznie w ramach projektów krajowych i międzynarodowych. Wdrożony w projekcie zakres obejmuje różne etapy szkolenia młodzieży w deficytowych na rynku polskim i niemieckim umiejętnościach, branżach i zawodach m.in. piekarz ekologiczny, drwal, operator maszyn rolniczych i leśnych oraz szereg innych.

Działalność instytucji partnerskiej z Niemiec polega na tym, że młodzież i dorośli realizują w jej strukturach praktyki zawodowe w zakresie prowadzenia różnorodniej innowacyjnej gospodarki w Seiml. W tym przedsiębiorstwie ekologicznym istnieje możliwość pracy w różnych sektorach i specjalizacjach gospodarki. Partnerzy z Niemiec realizują szereg działań, które w ramach programów uczenia i szkolenia młodzieży angażują ją we wszystkie etapy technologiczne, produkcji żywności i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Koncepcja projektu opiera się na założeniach, że przejście młodzieży od nauki w szkole do samodzielności życiowej i aktywności zawodowej to długofalowy i wielowątkowy proces. Dziecięce marzenia, kolejne szczeble edukacji, wybór profilu kształcenia i wyniki egzaminów – wszystko to decyduje o tym, kim będziemy w przyszłości. Poza nauką formalną potencjał młodych ludzi budują kompetencje zdobywane w życiu codziennym i edukacji pozaszkolnej oraz ich rozwój emocjonalny i społeczny.

Autor: Huber Podgórny specjalista ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej w PWK OHP


Web Content Display Web Content Display