Asset Publisher Asset Publisher

Back

„Gwarancje dla młodzieży” twoją szansą!

Projekt „Gwarancje dla młodzieży” jest inicjatywą Komisji Europejskiej skierowaną do wszystkich państw członkowskich Unii i finansowaną z jej środków. Oferuje zapewnienie młodym ludziom w wieku 15-24 lat: atrakcyjne opcje zatrudnienia, kształcenia, stażu lub przyuczenia do zawodu. Jednym z głównych realizatorów programu w Polsce będą Ochotnicze Hufce Pracy

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Pyrzycach odbywają się cykliczne spotkania   rekrutacyjne dla osób, które planują wziąć udział w projekcie: „Równi na rynku pracy”. Wśród uczestników spotkań są młodzi, nieaktywni zawodowo mieszkańcy powiatu pyrzyckiego. Wspólnie z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy kandydaci analizują zasady rekrutacji, proponowane formy wsparcia oraz możliwości z jakich mogą skorzystać jako uczestnicy projektu.
Klienci MCK po wstępnych rozmowach i obejrzeniu prezentacji multimedialnej ukazującej  pełen pakiet wsparcia dla uczestników, deklarują swoją chęć uczestnictwa w projekcie.  Przyszli beneficjenci projektu „Równi na rynku pracy”, wyrażaj swoje zadowolenie z możliwości bezpłatnego uzupełnienia kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia płatnego stażu u pracodawcy.

Zgodnie z założeniami projektu młodzież należy wspierać w taki sposób, aby osiągnąć wynik w postaci podjęcia przez nich pracy, rozpoczęcia dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub praktyki zawodowej. Potrzebne wsparcie będzie odmienne w zależności od indywidualnej sytuacji beneficjenta. Dla wielu z nich będą to krótkie i proste interwencje, takie jak powszechne doradztwo zawodowe zaplanowane i zrealizowane w określonym czasie. W innych przypadkach koniecznie będzie dokonanie pogłębionej oceny potencjału zawodowego osób wchodzących na rynek pracy, dopasowanie ich możliwości i umiejętności do istniejących na rynku pracy wakatów i w razie konieczności przeprowadzenie krótkiego szkolenia w zakresie sporządzania CV i pozytywnej autoprezentacji podczas spotkania z pracodawcą.

Osoby, należące do grupy znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, takiej jak osoby o niskich umiejętnościach czy bez kwalifikacji lub napotykające inne bariery np. ekonomiczne, będą mogły korzystać z głębszych, dłuższych i bardziej złożonych interwencji oraz stosowania konkretnych ofert pracy i staży w celu zapewnienia im możliwości powrotu na rynek pracy. 
Jeśli jesteś osobą wieku 18-24 lata, nie pracujesz nie uczysz się a chcesz zdobyć lub podnieś swoje kwalifikacje zawodowe, weź udział w projekcie realizowanym na terenie całego województwa zachodniopomorskiego! Skorzystaj z proponowanego wsparcia i przystąp do projektu, a zdobyte doświadczenie i umiejętności pozwolą ukształtować Twoją osobowość i będą stanowiły doskonały start na rynku pracy.

Autor tekstu: Beata Kasperska- doradca zawodowy MCK Pyrzyce
                          Krystyna Mazur- pośrednik pracy  MCK Pyrzyce


Web Content Display Web Content Display