Asset Publisher Asset Publisher

Back

„Gwarancje” kreują przyszłość

Beneficjenci projektu „Gwarancje dla Młodzieży" z wyszkowskiej jednostki 7 – 8 HP kontynuują zdobywanie umiejętności twardych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Wsparciem projektowym objęta została młodzież nieaktywna zawodowo, bezrobotna, której różne ograniczenia utrudniały samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy.

Wybrane przez młodzież KKZ umożliwiają dostosowanie i przekwalifikowanie zgodne z wymogami rynku pracy, a praktyczne kształcenie bezpośrednio u pracodawców umożliwia zdobycie profesjonalnych kompetencji w poszczególnych zawodach. Uczestnictwo w kursach umożliwia przystąpienie do certyfikowanego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i bez wątpienia, przyczyni się do poprawy funkcjonowania na rynku pracy.

W ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych nad zdobywaniem i szlifowaniem umiejętności zawodowych pracują już przyszli fryzjerzy, cukiernicy, sprzedawcy, elektrycy i mechanicy pojazdów samochodowych.

Wybór szkoleń zawodowych dla uczestników uwzględniał, oprócz zapotrzebowania zgłaszanego osobiście przez nich, również predyspozycje zawodowe, które zostały określone w czasie indywidualnych spotkań przez specjalistę – doradcę zawodowego. Młodzi ludzie mają niepowtarzalną szansę zdobycia nowych umiejętności i wiedzy, która pozwoli im zmienić swoje podejście do życia, a kwalifikacje uzyskane w trakcie kursów pozwolą stać się aktywnymi nie tylko na rynku pracy, ale też w życiu społecznym oraz osobistym.

Zdobywanie i doskonalenie umiejętności zawodowych  w rzeczywistych warunkach pracy stwarza również możliwość dokonania  samooceny nabytych umiejętności, potwierdzenia rozwoju kompetencji w ramach wybranego zawodu, a także wpływa na ukształtowanie postaw wobec potencjalnych pracodawców i współpracowników. Beneficjenci mają szansę utrwalenia, zademonstrowania i zweryfikowania swoich umiejętności, co w przyszłości może ułatwić znalezienie satysfakcjonującego zajęcia.

- Uczestnictwo w projekcie „Gwarancje dla Młodzieży", daje nam nadzieję na udany start w przyszłe zawodowe życie. KKZ to doskonałe rozwiązanie umożliwiające uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji w wybranych przez nas zawodach. Pozyskana na kursach wiedza i umiejętności potwierdzone dyplomem pozwolą  nam znacznie szybciej i skuteczniej znaleźć zatrudnienie na lokalnym rynku pracy – cieszyli się beneficjenci z wyszkowskiej jednostki 7 – 8 HP.


Web Content Display Web Content Display