Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kursy zawodowe magazynierów z MCK w Łasku

Trzech beneficjentów z grupy 18 z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Łasku realizujących projekt „Równi na rynku pracy” w środę 11 marca br. zakończyło kurs zawodowy „magazyniera z obsługą wózków widłowych, kas fiskalnych i programów magazynowych”.

Podczas kursu zawodowego na zajęciach praktycznych i teoretycznych zostały omówione zagadnienia z zakresu obsługi kas fiskalnych, komputera z fakturowaniem, a także dotyczące budowy, eksploatacji i obsługi wózków widłowych. Kursy zawodowe mają na celu nabycie, podwyższenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych wybranych na podstawie IPD. Dla niektórych uczestników projektu będzie to szansa na podjęcie ich pierwszej pracy. Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne, w wieku 18-24 lata, które nie uczą się i mieszkają na terenie powiatu łaskiego.

2 mężczyzn i 1 kobieta z MCK OHP w Łasku po ukończeniu kursu zawodowego na „magazyniera z obsługą wózków widłowych, kas fiskalnych i programów magazynowych" oraz zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego nadającego im kwalifikacje zawodowe, zgodnie z wytycznymi projektu w kwietniu rozpocznie 6-miesięczny płatny staż u pracodawcy współpracującego z naszą jednostką. Staż ma na celu nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy oraz weryfikację wiedzy pozyskanej w czasie kursu zawodowego.

Autor: Agnieszka Stachowiak – doradca zawodowy MCK OHP w Łasku

Autor zdjęcia: Magdalena Szewczyk – opiekun grupy


Web Content Display Web Content Display