Asset Publisher Asset Publisher

Back

Mikołajkowe Targi Edukacji, Turystyki i Pracy

4.12.2014 r. na terenie Państwowej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. odbyły się „Mikołajkowe Targi Edukacji, Turystyki i Pracy". Organizatorami były: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp., które zadbały o najdrobniejsze szczegóły, by wystawcy i odwiedzający poczuli miłą świąteczną atmosferę towarzyszącą tej imprezie.

Nie zabrakło oprawy muzycznej o tematyce świątecznej oraz prezentów wręczanych przez św. Mikołaja.

Podczas trwania tegorocznej imprezy odbyły się wykłady dla młodzieży.  Doradca zawodowy z CEiPM OHP - pan Adam Szołno poprowadził wykład pt: „Jak wybrać studia?", pani Karina Janiak z instytucji „Idea HR doradztwo personalne" omówiła z młodzieżą temat: „Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?". Odbyła się również prelekcja Speleoklubu GAWRA pt: „Pasja Gór", całość imprezy uświetnił występ Młodziczek gorzowskiego Klubu  Sportowego AZS PWSZ.

W czasie targów zaprezentowało się ponad 30 wystawców z Gorzowa i spoza regionu. Targi skierowane zostały przede wszystkim do tegorocznych maturzystów, by pomóc im w wyborze kierunku studiów. Oprócz szerokiej oferty edukacyjnej nie zabrakło również ofert pracy.

Pracodawcy przedstawili blisko 400 miejsc pracy. Organizatorzy stworzyli im możliwość bezpośredniej rozmowy z przyszłymi pracownikami, która umożliwiła przedstawicielom pracodawców informowanie o wymaganiach stawianych w procesie rekrutacyjnym. Takie rozmowy przynoszą korzyść osobom poszukującym pracy - pozwalają odpowiednio przygotować się do wejścia na rynek pracy, zdobywać wymagane doświadczenie i określone umiejętności.

Po raz kolejny można było się przekonać, że targi pracy to nie tylko impreza ograniczająca się do prezentacji ofert pracy, staży i praktyk zawodowych. To przede wszystkim przedsięwzięcie ukazujące nowe perspektywy i trendy na rynku pracy. Tego rodzaju impreza cieszy się niezmiennym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności, daje bowiem młodym ludziom szansę na podjęcie zatrudnienia i zapewnia możliwość zmiany kwalifikacji zawodowych, by w trudnym okresie, jakim jest kryzys gospodarczy, mogli się odnaleźć na rynku pracy.

 

Zdjęcie: Na stoisku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży odwiedzający informowani byli m.in. o bieżącej działalności OHP

 


Web Content Display Web Content Display