Asset Publisher Asset Publisher

Back

Młodzi zdobywają nowe kwalifikacje w ramach projektu „Równi na rynku pracy”

11-18 Hufiec Pracy w Nowym Dworze Gdańskim wychodzi naprzeciw potrzebom osób młodych bez kwalifikacji zawodowych lub posiadających takie, które nie są dostosowane do lokalnego rynku pracy. W tym celu podjął się realizacji projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny „Równi na rynku pracy” w ramach Gwarancji dla Młodzieży. Do projektu zostało zakwalifikowanych trzydzieści osób z obszarów wiejskich w wieku od 18 do 24 roku życia.

Wsparciem wychowawczym młodzi ludzie zostali objęci już we wrześniu tego roku. W pierwszej kolejności zostali oni poddani diagnozie i ocenie posiadanych predyspozycji zawodowych. W tym celu odbyły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery, podczas których każdemu uczestnikowi został stworzony Indywidualny Plan Działania. Następnie odbyły się zajęcia grupowe z tego zakresu. Młodzi ludzie zapoznali się z technikami autoprezentacji oraz metodami aktywnego poszukiwania pracy. Doradca zawodowy pomógł każdemu uczestnikowi projektu w wyznaczeniu własnej ścieżki rozwoju zawodowego.  Po dokładnej diagnozie zaplanowano zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem. Poradnictwo to będzie dostosowane do potrzeb poszczególnych uczestników oraz ich problemów. Ponadto młodzi ludzie zostali objęci opieką indywidualną tutorów, którzy rozpoznają ich możliwości i potrzeby. Pomagają w definiowaniu celów i metod prowadzących do ich osiągnięcia. Odpowiednio wyselekcjonowana przez specjalistów grupa młodzieży rozpoczęła zajęcia z języka angielskiego. Dzięki temu młodzi ludzie będą mogli doskonalić swoje umiejętności i podnosić kwalifikacje zawodowe.

Na uczestników projektu czeka jeszcze wiele innych form wsparcia, tj. trening umiejętności społecznych, zajęcia z przedsiębiorczości, z zakresu prawa, kurs komputerowy ECDL oraz prawa jazdy. Jednak najistotniejszymi są kursy zawodowe oraz sześciomiesięczne staże zawodowe, które mają pomóc uczestnikom projektu w znalezieniu zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

Autor:  Danuta Kossakowska


Web Content Display Web Content Display