Asset Publisher Asset Publisher

Back

Najpierw staż, później praca

Co czwarty bezrobotny jest młody. Są to nie tylko absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w tym absolwenci szkół zawodowych, ale także wzrasta liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem. W ciągu roku wskaźnik ten wzrósł o 13 procent. W czerwcu wśród wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych było aż 243 tysięcy absolwentów szkół wyższych. Czy brakuje im doświadczenia?

Specjaliści rekrutacyjni z dużych korporacji czy przedsiębiorstw, zwracają uwagę na fakt, że młodzi często odkładają decyzje o podjęciu pierwszej pracy. A to dlatego, że po pierwsze młodym trudniej znaleźć pracę, która by ich interesowała, a po drugie proponowane zajęcia są mało opłacalne. Taka decyzja, ma swoje konsekwencje w przyszłości. Im później rozpoczynamy pracować, tym trudniej będzie nam potem odnaleźć się na rynku.

Z raportu podsumowującego III edycję badań „Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce” wynika, że dyplom ukończenia studiów nie zawsze jest potwierdzeniem posiadania odpowiednich umiejętności i kwalifikacji młodego pracownika. Z tego powodu, pracodawcy zaczęli zwracać większą uwagę na doświadczenie zawodowe. Stąd liczne staże zawodowe, oferowane młodym. Dla przykładu, wakacyjna praca w handlu lub usługach taka jak: sprzedaż okularów słonecznych, praca na kiermaszach, kelnerowanie w pubie czy restauracjach pomogą młodym ludziom zrozumieć specyfikę pracy, nauczą dyscypliny
i punktualności. Wakacyjna praca na stanowisku kasjera, pracownika pomocniczego w hipermarkecie czy doradcy klienta umieszczone później w CV są dla pracodawcy potwierdzeniem punktualności, dobrej samoorganizacji oraz umiejętności szybkiego reagowania w stresowych sytuacjach.

Duże możliwości na zdobycie dodatkowych umiejętności, kwalifikacji jak również zarobienia dodatkowych pieniędzy mają studenci. To dla nich uczelniane biura karier przygotowują staże w renomowanych firmach i współpracują z agencjami pracy tymczasowej. Staże w szerokim zakresie organizują Urzędy Pracy, dla absolwentów szkół, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne. Można otrzymać propozycje odbycia stażu na okres 3 lub 6 miesięcy z przedłużeniem do maksymalnie 12 u pracodawców zgłaszających takie zapotrzebowanie. Osoba przyjęta na staż odbywa normalną 8 godz. pracę, za którą dostaje wynagrodzenie z Urzędy Pracy. Wielu pracodawców zatrzymuje przysłanego stażystę oferując mu miejsce pracy stałej. Taka osoba z doświadczeniem jest już  dla pracodawcy atrakcyjniejsza  niż osoba z zewnątrz.

Podsumowując, pracodawcy coraz większą wagę przykładają do tego, czy kandydat w swoim CV ma w rubryce doświadczenie wpisane staże i praktyki zawodowe. I co ciekawe, liczy się też ich ilość. Im więcej, tym pracownik wydaje się być wszechstronniejszy. Staże, to także początek pierwszej - być może stałej pracy.
Jak pokazuje badanie „Studenci a wyzwania rynku pracy” aż 85 procent studentów uważa, że doświadczenie zdobyte na praktykach jest istotne dla pracodawcy.

Beata Boska-Adamczyk
Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży

Źródło: Raport „Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce”


Web Content Display Web Content Display