Asset Publisher Asset Publisher

Back

Nowy OSZ w Łódzkiem

4 listopada 2013 r. w Piotrkowie Trybunalskim otwarty został nowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP. Jego działanie ma na celu umożliwienie młodzieży zdobywania kwalifikacji zawodowych i zwiększenie szansy na zatrudnienie.

Powstanie OSZ to efekt realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy ogólnopolskiego projektu pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz porozumienia zawartego pomiędzy Łódzką Wojewódzką Komendą OHP a samorządem terytorialnym. Porozumienie ma na celu podejmowanie i wpieranie wspólnych działań służących przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz przygotowaniu jej do aktywnego poruszania się po lokalnym rynku pracy.

Uroczyste otwarcie poprzedziło seminarium, którego tematem był „Model współdziałania na lokalnym rynku pracy”. Na początku spotkania dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim Marek Krawczyk omówił najważniejsze cele i założenia realizacji projektu. Z kolei Wojewódzki Komendant OHP Antoni Urbanek złożył szczególne podziękowania na ręce wiceprezydenta Piotrkowa Trybunalskiego Andrzeja Kacperka, którego zaangażowanie przyczyniło się do utworzenia nowej jednostki.

Na uroczystość przybyli m.in.: przewodniczący Naczelnej Rady Zatrudnienia Andrzej Piłat, prezes TBS Elżbieta Sapińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Henryka Gawrońska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie Violetta Klimczak, dyrektor PUP w Bełchatowie Maria Kulińska, dyrektor PUP w Opocznie Mieczysław Koćmiel, dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim Jacek Lenart, pełnomocnik Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Marek Krawczyński oraz inni przedstawiciele instytucji związanych z rynkiem pracy.

Symboliczne otwarcie Ośrodka nastąpiło poprzez przecięcie wstęgi, którego dokonali: wiceprezydent Andrzej Kacperek, Wojewódzki Komendant OHP Antoni Urbanek oraz przewodniczący Naczelnej Rady Zatrudnienia Andrzej Piłat.

OSZ mieści się w budynku przy ul. Konarskiego 2 na piotrkowskiej Starówce. Działania nowo powstałej jednostki będą skierowane do osób w wieku 18-25 lat, które są bezrobotne i poszukują pracy. Głównym zadaniem Ośrodka będzie organizowanie szkoleń mających na celu m.in. umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych, podnoszenie i uzupełnianie już posiadanych, doskonalenie zawodowe oraz zwiększanie szans bezrobotnych na uzyskanie zatrudnienia.

Źródło:www.ohp.pl


Web Content Display Web Content Display