Asset Publisher Asset Publisher

Back

Oceń swoje możliwości w Giżyckim MCK

2 października br. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Giżycku zakończyło kolejną edycję programu autorskiego pod hasłem „Wkrocz aktywnie na rynek pracy z OHP".

Uczestnikami spotkań byli uczniowie stojący przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, bezrobotni oraz poszukujący pracy, w tym zagrożeni wykluczeniem społecznym z powiatu giżyckiego. Rekrutację młodzieży wspierali: dyrektorzy, pedagodzy, wychowawcy, doradcy zawodowi instytucji szkolnych oraz specjaliści OHP. Łącznie w zajęciach wzięło udział ok. 60 osób w wieku 15-25 lat.

Planowanymi rezultatami działań było przede wszystkim zwiększenie szans na zatrudnienie, zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a także kształtowanie własnego „Ja" w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej. Uczestnicy otrzymali kompleksowe wsparcie z zakresu poradnictwa zawodowego pośrednictwa pracy, zdobywając wiedzę na temat aktywnego poruszania się po rynku pracy. Każdy z nich miał okazję do poznania samego siebie po kątem zainteresowań zawodowych, a także wykazania się w roli pracownika, bądź pracodawcy.

 Zaproponowane w ramach programu formy wsparcia powinny zaowocować w przyszłej pracy zawodowej. Młodzież uzyskała również informację na temat działalności MCK OHP, a także z obecnie realizowanych projektów pt. „Równi na rynku pracy" oraz „Pomysł na siebie". Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.

Autorką tekstu: Agnieszka Zdanewicz pośrednik pracy i Magdalena Sidorska doradca zawodowy
Autorką zdjęć: Agnieszka Zdanewicz pośrednik pracy i Magdalena Sidorska doradca zawodowy

1_Uczestnicy programu „Wkrocz aktywnie na rynek pracy z OHP"


Web Content Display Web Content Display