Asset Publisher Asset Publisher

Back

Pomaganie uskrzydla

Pomaganie uskrzydla to tytuł projektu współfinansowanego przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży i zrealizowanego wspólnie przez Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands Berlin i Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy Wiechlice. To już druga odsłona z tego cyklu.

W ubiegłym roku w listopadzie dwie grupy młodzieży z Niemiec i Polski spotkały się w Berlinie. Poprzednio młodzi ludzie wspólnie wykonywali marionetki dla dzieci z tamtejszego przedszkola CJD „An der Milchstraβe".

Podczas tego spotkania w dniach 24-28 października młodzież brała udział w przygotowaniu tradycyjnego jarmarku adwentowego, z którego dochód wspiera cele charytatywne. Jarmarki bożonarodzeniowe są tradycyjnie organizowane w Niemczech podczas adwentu. Odbywają się na ulicach, placach i w kościołach. Nie może na nich zabraknąć straganów oferujących min ozdoby świąteczne, lokalne specjały kulinarne oraz wyroby rękodzielnicze. Jarmarkom towarzyszą różnego rodzaju występy artystyczne, koncerty charytatywne, prezentacje szopek bożonarodzeniowych. Dzięki temu przedsięwzięciu młodzież z polski mogła zapoznać się z odmienną tradycją obchodzenia czasu adwentu i przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Wspomóc swoją pracą potrzebujących.

Młodzież pracowała w grupach mieszanych językowo, co dodatkowo wspomagało integrację kulturową i językową, służyło zwalczaniu uprzedzeń i stereotypów oraz poszukiwaniu tego, co nas łączy, przyczyniło się do wzmocnienia umiejętności społecznych (praca w grupie, komunikatywność, tolerancja religijna, zawieranie kompromisów, odpowiedzialność), wspierania mobilności i samodzielności młodych ludzi, przełamywaniu barier, poznawanie tradycji obu narodów oraz sprzyjało nauce języka.

Pięciodniowy pobyt upłynął nie tylko nad pracą przy jarmarku. Uczestnicy wspólnie przygotowywali posiłki, zwiedzali i bawili się. Podczas przerw w pracy mogli zwiedzać berlińskie zabytki. Młodzież niemiecka chętnie oprowadzała polskich rówieśników po swoim mieście. Zwiedziliśmy Potsdamer Platz, Alxanderplatz, Bramę Brandenburską, mur berliński, Pomnik Ofiar Holocaustu, Park Tiergarten, Statuę zwycięstwa, dzielnicę rządową oraz ulicę Pod lipami. Młodzież relaksowała się na lodowisku i podczas widowisk teatralnych. Dla większości młodych ludzi był to pierwszy kontakt z teatrem i z widowiskami organizowanymi z takim rozmachem.

Wizyta w Berlinie zakończyła się w piątek. Przed wyjazdem obie grupy wymieniły się drobnymi upominkami. Pożegnaniom nie było końca i polało się wiele łez, jednak polska grupa musiała wracać. Spotkanie wszyscy ocenili, jako bardzo udane.

Do organizacji przedsięwzięcia przyczynili się przede wszystkim Steffen Klatt oraz Ellen Dewitz z CJD Berlin bez pomocy, których nie doszłoby do współpracy. Ze strony polskiej spotkanie organizowała Zyta Juszkiewicz. Grupę młodzieży z Wiechlic wspierali: Patrycja Zarzycka i Jan Radzimski.

 


Web Content Display Web Content Display