Asset Publisher Asset Publisher

Back

Projekt "Obudź swój potencjał" - województwo dolnośląskie

Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Odbyć zawodowy staż? To informacja dla Ciebie!

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy, doskonale znając obecną sytuację na rynku pracy oraz chcąc zwiększyć  aktywność zawodową osób młodych, opracowała nowy ogólnopolski projekt „Obudź swój potencjał – YEI”  w ramach programu Gwarancje dla Młodzieży realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy. W połowie kwietnia 2016 roku ruszyła rekrutacja do grup projektowych.

Celem głównym projektu jest podniesienie szans na zatrudnienie młodych osób w wieku 18-24 lata. Projekt skierowany jest do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, których ograniczenia materialne i środowiskowe , a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe, lub kwalifikacje zawodowe nie dostosowane do potrzeb rynku pracy, nie pracującej, nie uczącej się i nie korzystającej z żadnej formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Działania w projekcie podzielono na trzy etapy: opracowanie Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe (m. in. kursy zawodowe) w tym kursy przekwalifikujące lub doskonalące tj. kursy językowe, komputerowe, kurs prawa jazdy kat. B, zajęcia ze stylistą, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,  3-miesięczne staże zawodowe, które pozwolą nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania określonego zawodu.

Ponadto każdy uczestnik otrzyma wyżywienie podczas wszystkich zajęć szkoleniowych, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, ubezpieczenie NNW oraz zdrowotne na czas trwania projektu. Przewidziano również refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Zakładamy, że realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia oraz umożliwi młodym osobom udany start w życiu, a sami uczestnicy projektu przyswoją sobie kompetencje społeczne oraz zdobędą dodatkowe umiejętności pozwalające na funkcjonowanie w przyszłości na rynku pracy.

W jednostkach Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP zaplanowano przyjęcie do projektu 200 osób. Uczestnicy będą tworzyć 10-osobowe grupy.

Jeśli masz 18-24 lata, nie uczysz się, nie pracujesz, chcesz coś zmienić w swoim życiu – zgłoś się! Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Chęć udziału w projekcie zainteresowani mogą zgłosić poprzez wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w projekcie, dostępnej w niżej wymienionych jednostkach organizacyjnych Dolnośląskiej WK OHP, w których realizowany będzie projekt organizacyjnych OHP oraz na stronie internetowej ECAM (www.ecam.ohp.pl).

 • Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bolesławcu (dwie grupy), tel. 75 732 29 92, osoba do kontaktu Katarzyna Bocheńska-Podrez, Grażyna Mysiak
 • Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Kowarach (dwie grupy), tel. 667 025 165, osoba do kontaktu Edyta Szczepaniak
 • Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Lubaniu (dwie grupy), tel. 75 644 04 90, osoba do kontaktu Katarzyna Juranek, Teresa Raszewska
 • Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Jelczu – Laskowice, tel. 71 318 80 15, osoba do kontaktu Alicja Zielińska
 • Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Miliczu (dwie grupy), tel.71 384 34 05, osoba do kontaktu Izabela Małecka – Pisano, Joanna Walniczek
 • Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Brzegu Dolnym tel. 71 384 34 85, osoba do kontaktu Teresa Zygmunt, Bernadetta Burczak
 • Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Strzelinie (dwie grupy), tel. 71 798 08 43, osoba do kontaktu Marta Połetek, Malwina Nazarska
 • Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wołowie (dwie grupy), tel. 507 719 555, osoba do kontaktu Katarzyna Nowicka
 • Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Górze tel. 655 431 301, osoba do kontaktu Julita Mundry
 • Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Jaworze tel. 76 854 83 74, osoba do kontaktu Monika Duda Jakubowicz
 • Punkt Pośrednictwa Pracy w Lubinie tel. 76 849 19 08, osoba do kontaktu Ewa Górniak
 • Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Głogowie (dwie grupy), tel. 76 833 15 38, osoba do kontaktu Monika Szwed - Zyśk
 • Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Legnicy tel. 76 724 96 10, osoba do kontaktu Agata Kołba

Rekrutacja trwa do 30.04.2016 r.


Dolnośląska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

Wybrzeże J. Słowackiego 9
50-413 Wrocław
(wejście od ul. Mazowieckiej)

tel.: (071) 344-65-70
fax.: (071) 342-49-01
e-mail: dolnoslaska@ohp.pl


Projekt „Obudź swój potencjał – YEI” potrwa do końca 2016 r.

Projekt „Obudź swój potencjał – YEI” jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 


Web Content Display Web Content Display