Asset Publisher Asset Publisher

Back

Przedsiębiorczość – sposób na pracę

Człowiek przedsiębiorczy to taki, który gotów jest do podejmowania zadań, do rozpoczynania czegoś np. pracy, pomocy itp. Przymiotnikiem „przedsiębiorczy” określa się ludzi aktywnych, energicznych, przejawiających inicjatywę. Potocznie mówi się, że przedsiębiorczość to praca na własny rachunek albo odnoszenie sukcesów w biznesie.

Spore grono osób poszukujących pracy boryka się z problemem: gdzie znaleźć zatrudnienie? Jednym ze sposobów na zmianę swojej sytuacji na rynku pracy jest założenie własnej firmy. Obecnie na rynku pracy można liczyć na uzyskanie wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji na otwarcie firmy w wysokości nawet do 40 tysięcy zł oraz darmowych konsultacji w firmach konsultacyjno-doradczych wspierających nowych przedsiębiorców.

Wielu bezrobotnych deklaruje chęć otwarcia własnej firmy. Bycie osobą przedsiębiorczą, jest warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia działalności. Jednak sama przedsiębiorczość to niestety za mało, aby prowadzić firmę w warunkach ostrej, rynkowej konkurencji potrzebna jest wiedza i konkretne umiejętności.

Najważniejszy jest pomysł na firmę. Należy zastanowić się jakich usług nie ma w danym regionie? Czego zazwyczaj nam brakuje? Co chętnie zmienilibyśmy, gdybyśmy mieli taką możliwość. Jak już znajdziemy pomysł na działalność należy przeanalizować plusy i minusy, czyli napisać biznes plan, jako narzędzie planistyczne przy ocenie opłacalności działalności.
Treść biznesplanu powinna zawierać:
• Rzeczywistą sytuację analizowanego przedmiotu gospodarczego z różnych punktów widzenia np. finansowego,
• Uwzględniać analizę rynku pracy,
• Prezentować kwalifikacje, doświadczenie oraz umiejętności kadry,
• Plan marketingowy,
• Plan organizacyjny, opis planowanego zatrudnienia, wytypowanie firm współpracujących,
• Opis i analizę rynku zbytów, klientów i konkurentów
• Rachunek zysków i strat,
• Określenie ryzyka nowego przedsięwzięcia tzw. analiza wrażliwości

Przyszły przedsiębiorca musi także liczyć się ze sporą ilością dokumentacji do pokonania.
Poniżej zostały opisane etapy rejestrowania działalności gospodarczej.
• Nazwa firmy oraz przedmiot działalności (zbiór wszystkich ujętych w klasyfikacji rodzajów działalności),
• Siedziba firmy oraz data rozpoczęcia działalności,
• Zgłoszenie działalności w gminie zgodnie z miejscem zamieszkania,
• Nadanie numeru statystycznego REGON,
• Zgłoszenie podmiotu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
• Założenie konta w banku,
• Wybór formy prowadzenia księgowości (karta podatkowa, ryczałt od przychodów, księga przychodów i rozchodów, pełna księgowość),
• Zgłoszenie działalności w Urzędzie Skarbowym

Prowadzenie działalności gospodarczej nie jest łatwym zadaniem. Wiele osób wolałoby pracę stabilną na etacie. Ale co zrobić jak nikt nie chce nas zatrudnić, albo proponowane wynagrodzenie nie sprosta naszym wymaganiom? Dalej być osobą bezrobotną? Czy wziąć życie zawodowe w swoje ręce i stać się dla siebie szefem prowadząc własną firmę?

Jeśli zdołamy zrealizować nasze marzenia i cele to nasza firma w przyszłości będzie stwarzać miejsca pracy dla tych, którzy jeszcze nie zdobyli się na odwagę by być swoim szefem. Tą decyzję każdy musi podjąć samodzielnie.

Autor: Pola Rechinbach- doradca zawodowy w KP Szczecin
Źródło: opracowanie własne


Web Content Display Web Content Display