Asset Publisher Asset Publisher

Back

Przekwalifikowanie - jeden ze sposobów na ciągle zmieniający się rynek pracy

Niestety czasy, kiedy pracowało się w jednym zawodzie kilkadziesiąt lat, już nie wrócą. Często z powodu braku możliwości podjęcia pracy w wyuczonej specjalności okazuje się, że przekwalifikowanie jest konieczne. Można wtedy skorzystać z pomocy oferowanej przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Przekwalifikowanie jest wynikiem wewnętrznej potrzeby. Takiego zdania jest Izabela Łyczko Reutt, executive career coach z firmy Architekci Kariery, która uważa, że w dorosłe życie zawodowe wchodzimy z konsekwencjami decyzji, które podejmowaliśmy nie w pełni świadomi naszych predyspozycji i zainteresowań zawodowych (np. wybierając szkołę ponadgimnazjalną). Dalsza kariera to następstwo wyboru kierunku studiów, na który decydujemy się niekoniecznie pod wpływem dojrzałego namysłu, a często w wyniku sugestii rodziców czy namowy przyjaciół. Kontynuujemy je, aż wreszcie przychodzi ten moment, że trzeba powiedzieć – stop! I pojawiają się pytania: czy jesteśmy na właściwym miejscu, czy robimy rzeczy, które chcieliśmy robić, czy to co robimy jest zgodne z naszymi wartościami oraz co chcemy osiągnąć, na przykład za 5 lat. Czasami wykonywana praca staje się na tyle rutynowa, na tyle powszechna, że  pojawia się potrzeba zmiany. Przekwalifikowanie może dotyczyć zmiany branży lub zmiany kompetencji. Jeśli chodzi o branżę, nie jest to takie trudne - zmiana może potrwać od miesiąca do kilkunastu miesięcy. Natomiast jeśli chodzi o kompetencje zmiana wiąże się ze sporą inwestycją zarówno czasową, jak i finansową.

Czasem bywa tak, że pracodawca, który zna wartość i potencjał swoich pracowników, a nie posiada dla nich stanowiska pracy, zachęca ich do przekwalifikowania się i płaci za  dodatkowe kursy czy szkolenia. Innym przykładem uzasadniającym przekwalifikowanie może być zalecenie lekarza związane z niemożnością pracowania na dotychczasowym stanowisku z powodów zdrowotnych. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku mundurowych „przechodzących do cywila”, którzy nie chcą rezygnować z aktywności zawodowej; albo młodych matek, które chcą wrócić na rynek pracy i jednocześnie sprawować opiekę nad małym dzieckiem.

Na współczesnym rynku pracy trzeba być mobilnym i elastycznym. Jednak, jak w każdej dziedzinie, warto też zachować zdrowy rozsądek i pamiętać o całościowej, spójnej ścieżce kariery. Pracownik, który dokładnie wie, czego chce i doskonale zna swoje predyspozycje zawodowe, a do tego ma odpowiednie przygotowanie zawodowe, jest bardziej pożądany przez pracodawców.

Gdzie można zyskać nowe umiejętności?

Szkolenia i przekwalifikowania to jeden z elementów pracy Ośrodków Szkolenia Zawodowego z osobami bezrobotnymi w wieku 18-25 lat. Ośrodki powstały w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, a ich pracownicy mają za zadanie doradzać klientom w zakresie właściwego doboru kierunku oraz formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. OSZ organizują także kursy i szkolenia na podstawie badania lokalnego rynku pracy. Do najbardziej pożądanych, zarówno przez pracodawców jak i potencjalnych pracowników, należą: kurs dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie, różne metody spawania, obsługa koparek, ładowarek, walców czy wózków jezdniowych. Jednak trzeba pamiętać, że samo odbycie takiego kursu nie gwarantuje jeszcze otrzymania pracy. Tutaj ważne jest przede wszystkim samozaparcie i dobrze opanowane umiejętności autoprezentacji. Dlatego też w OSZ kursanci są kompleksowo przygotowywani do wejścia na rynek pracy poprzez odpowiedni dobór tematyki warsztatów. Nie ważny jest „kurs dla kursu”, ważne jest to, co po nim zostało, wiedza jaką zdobyliśmy i umiejętności jakie możemy wykorzystać przy zmianie stanowiska pracy na nowe.

Autor: specjalista ds. szkoleń Katarzyna Rynkiewicz

Żródło:http://www.rynekpracy.pl


Web Content Display Web Content Display