Asset Publisher Asset Publisher

Back

Przemkowska „Pomocna Dłoń” najlepsza w województwie

Termin wolontariat czyli świadoma, dobrowolna i bezpłatna praca jest doskonale znany młodzieży należącej do 1-13 Hufca Pracy w Przemkowie.   

W roku szkolnym 2013/2014 grupa samorządowa młodzieży z HP Przemków w ramach konkursu „Aktywność- dobry wybór” zrealizowała inicjatywę samorządową pn. „Pomocna Dłoń”. Nasz pomysł od samego początku zakładał zrealizowanie pięciu akcji, symbolizujących pięć palców dłoni. Na przestrzeni miesięcy udało nam się wykonać naprawdę wiele, co zostało docenione podczas finału XIII Edycji Konkursu we Wrocławiu. Nasza inicjatywa została bowiem wyróżniona jako najlepsza inicjatywa samorządowa młodzieży OHP w Województwie wśród 14 zgłoszonych.

Pierwsze kroki
Zaczęło się we wrześniu 2013r. podczas pierwszego spotkania Klubu Aktywnych. Dziesięcioosobowa grupa uczestników HP Przemków tzw. „burzą mózgów” stworzyła zarys inicjatywy. Ustaliliśmy cel główny oraz wstępne sposoby realizacji. Podzieliliśmy też obowiązki. Głównym celem inicjatywy była pomoc dobrze znanemu społeczności lokalnej Adasiowi oraz zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na problemy osób z niepełnosprawnością, których sytuacja w naszej małej społeczności jest nadzwyczaj trudna. Założyliśmy też, iż poprzez organizację i realizację zaplanowanych działań również u młodzieży wykształci się szereg pożądanych cech. Uwrażliwienie na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka, umiejętność komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, współodpowiedzialność za los drugiego człowieka, punktualności, obowiązkowości i systematyczności. Chcieliśmy też, aby wszyscy uczestnicy jednostki pogłębili swoją wiedzę na temat wolontariatu i organizacji międzyrządowych.

Palec pierwszy- akcja pierwsza
Pierwszym z pięciu zrealizowanych działań była akcja pod nazwą „ Wkręć się dla Adasia”.  Adaś to mały mieszkaniec Przemkowa, który urodził się z ciężkimi wadami genetycznymi. Chłopiec potrzebuje ciągłej rehabilitacji, która wiąże się z wyjazdami, przez co jest bardzo kosztowna. To właśnie sprzedaż zebranych nakrętek pokryje kolejny turnus rehabilitacyjny, na których Adaś uczy się poznawać świat innymi zmysłami niż wzrok. Potrzebne jest jednak aż 6 ton, czyli całe mnóstwo. Na początku roku szkolnego młodzież zainicjowała zbiórkę nakrętek oraz przygotowała potrzebne do zbiórki kartony. Informacje o możliwości przynoszenia nakrętek do biura hufca rozpowszechniliśmy wśród społeczności lokalnej oraz znajomych. Teren naszej zbiórki obejmował Przemków, Chocianów, Radwanice oraz Głogów. Plakaty informacyjne oraz pudła pozostawiliśmy w szkołach, sklepach oraz instytucjach użytku publicznego. Do ich napełniania namawialiśmy przez kilka miesięcy, co przyniosło zniewalające efekty.  Udało nam się bowiem zebrać kilkaset kilogramów tego cennego tworzywa.

Palec drugi- akcja druga
Drugi palec to akcja „ Ulotka- 1% uśmiechu” polegająca na roznoszenie ulotek informujących o możliwości przekazania 1% podatku na subkonto Adasia. Zależało nam, aby informacja ta dotarła do jak największej ilości osób, którzy choć rozliczają swój pit, pole KRS pozostawiają puste. Uważając, iż wynika to z niewiedzy i nieznajomości numeru KRS zebraliśmy się 20.02.2014r. i wyruszyliśmy na ulice naszego miasta. Nie zważając na zimową aurę dotarliśmy  do mieszkańców Przemkowa, Chocianowa, Radwanic, Głogowa i Polkowic. Małe ulotki wręczaliśmy przechodniom, pozostawialiśmy je w sklepach, szkołach , urzędach oraz u zaprzyjaźnionych pracodawców. Wkładaliśmy je też do skrzynek pocztowych mieszkańców mając nadzieję, że dzięki naszym działaniom więcej ludzi zdecyduje się na przelanie swojego 1%, darując Adasiowi nie tylko pieniążki, ale też uśmiech.

Trzeci palec- akcja trzecia
Trzecia akcja to półmetek naszych działań, ale jednocześnie największe wyzwanie, ponieważ podczas jednego dnia musieliśmy zrealizować także akcję nr 4 i akcję nr 5. Nie było to łatwe, gdyż już sam trzeci palec wymagał zdwojonych pokładów energii. Zaplanowaliśmy bowiem zorganizowanie „ Charytatywnego Maratonu ZUMBA fitness pn.  Zatańcz ze mną w szczytnym celu”.  Pomysłodawcą przedsięwzięcia była młodzież i kadra Przemkowskiego Hufca, która włożyła wiele trudu w przygotowania, ale w organizację włączyło się mnóstwo osób o dobrym sercu: instruktorki ZUMBA fitness, Fundacja „Na ratunek dzieciom z Dolnego Śląska”, lokalni przedsiębiorcy i osoby prywatne, którzy podarowali karnety i przedmioty na licytację, dyrekcja Pałacu Wiechlice, która udostępniła podest sceniczny, dyrekcja ZS w Przemkowie, która udostępniła salę i sprzęt muzyczny, zespół taneczny Cykady, który zatańczył w ramach pokazu tańca oraz wiele innych osób. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu na sali zgromadziło się ponad pięćdziesiąt szalonych zumbowiczek, które przez dwie godziny tańczyły dla małego Adasia oraz licytowały podarowane na aukcję przedmioty i karnety. Udało się zebrać 2152,31zł, które zasili konto małego Adasia.

Czwarty palec- akcja czwarta
Czwarta akcja była realizowana pod nazwą „ Słodkości dla radości”, ponieważ polegała na sprzedaży słodkich wypieków podczas „ Charytatywnego Maratonu ZUMBA”. Słodki kącik cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród tańczących Pań oraz mieszkańców Przemkowa, którzy odwiedzali nas w tym dniu. Obok słodkości znalazły się też przygotowane przez młodzież ozdoby świąteczne- cekinowe jajka, stroiki oraz wielkanocne kartki, które także znalazły swoich odbiorców.

Piąty palec- akcja piąta
Akcja piąta to zakończenie zrealizowanych działań. Nazwaliśmy ją „ Podaruj mi swój uśmiech”, gdyż zakładała spotkanie z Adasiem i jego mamą. Spotkanie to odbyło się 12.04.2014r. po przeprowadzonym maratonie Zumby. Przekazaliśmy chłopcu zebrane wcześniej nakrętki oraz ogłosiliśmy do wiadomości wszystkich obecnych jaką kwotę udało się zgromadzić ze sprzedanych cegiełek, ciast i ozdób. Wykonaliśmy też pamiątkowe zdjęcie, które zdobi teraz naszą hufcową gablotkę. Spotkanie z Adasiem i jego mamą było dla nas większą satysfakcją, niż zdobyta podczas konkursu nagroda. Udało nam się zrealizować założony na starcie inicjatywy cel ale przede wszystkim zobaczyliśmy uśmiech na twarzy chłopca i łzy radości jego mamy.
Od początku istnienia jednostki jej uczestnicy angażują się w akcje charytatywne, prace społeczne i inne przedsięwzięcia, które wymagają zaangażowania i olbrzymiej aktywności.


Autor: Barbara Bogusz-wychowawca 1-13 Hufca Pracy w Przemkowie
Źródło: tekst własny

 


Web Content Display Web Content Display