Asset Publisher Asset Publisher

Back

Rola pracy w życiu człowieka

Praca – to słowo znaczące tak wiele, jest formą działania która zapewnia nam egzystencję, osiągnięcie prestiżu, szacunek, poważanie. Człowiek jest istotą twórczą, nie potrafi być biernym obserwatorem świata. Chcemy być czynni emocjonalnie, umysłowo, fizycznie. Dzięki pracy realizujemy swoje bliższe i dalsze plany.

 

Pracując wytwarzamy dobra materialne i kulturalne dla przyszłych pokoleń. Rośnie poczucie sensu życia. Praca z konieczności jest mało wydajna i towarzyszy jej brak zadowolenia. Można powiedzieć, że praca wypełnia człowiekowi ponad połowę życia, jest źródłem jego egzystencji. Praca obok nauki i zabawy jest jedną
z podstawowych działalności człowieka, czyli takim działaniem, któremu nadaje pewien wyższy poziom wartości i ważności. Pracę można traktować jako powołanie, źródło zarobkowania i szansę samorealizacji. Dzięki pracy powstają dobra materialne, tworzone są też wartości kulturowe  i społecznie znaczące usługi.

 Osoba pozostająca bez pracy, zostaje pozbawiona możliwości sprawowania kontroli nad swoją sytuacją, gdyż ma niewielką możliwość dokonywania wyborów. Dzisiaj stojąc u progu nowego wieku wiemy, że rola pracy w życiu każdego człowieka jest ogromna, jest to wyznacznik miejsca człowieka w społeczeństwie. Oprócz tego, że praca stanowi niezbędny warunek egzystencji jest ona także wyznacznikiem kształtującym osobowość: wpływa na rozwój człowieka, wyzwala w nim inicjatywę i twórczą aktywność myślową, dostarcza przeżyć estetycznych, przynosi radość i zadowolenie, ale  stanowi też źródło trudności, zmartwień i niepowodzeń oraz może wprowadzać człowieka w stan niezadowolenia i zniechęcenia. Żeby pracować, trzeba zdobyć zawód. Decyzja wyboru zawodu nie należy do łatwych, tym bardziej, że obecny rynek pracy wymusza na nas kilkakrotną zmianę profesji.

Najważniejsze jest, aby młody człowiek bez względu na wiek, kiedy będzie musiał dokonać wyboru zawodu uzyskał wsparcie od nas tj. od rodziców, opiekunów. Aktywnie uczestniczmy w wyborze szkoły, zawodu przez dziecko prowadząc z nim rozmowy. Wskazujmy mu jego mocne strony, umiejętności, uzdolnienia, cechy charakteru i temperament. Zachęcajmy do zdobywania informacji o szkołach, zawodach i możliwościach kariery.

O powodzeniu na rynku pracy decyduje przede wszystkim wiara we własne siły  i możliwości, umiejętności określania celów, planowania działań i konsekwencji w ich realizacji. Można powiedzieć, że każdy człowiek ma prawo do pracy.  Zatrudnienie to nie wypadkowa szczęścia i znajomości, ale efekt ciężkiej pracy i dużej samodyscypliny.          

 

                                                                                                                                                                                                                                      
Autor: Bożena Światowiec  pośrednik pracy filii MBP Zabrze


Web Content Display Web Content Display