Asset Publisher Asset Publisher

Back

Targi Pracy i Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim

CEiPM OHP w Elblągu wraz z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Iławie zapraszają bezrobotnych, poszukujących pracy oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Targi Pracy i Edukacji organizowane 13 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Targi zorganizowane we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Mieście Lubawskim pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Starostwa Nowomiejskiego.

Celami nadrzędnymi, które przyświecają organizatorom są przede wszystkim umożliwienie, na szeroką skalę, kontaktu między osobami poszukującymi zatrudnienia a lokalnymi pracodawcami. Podczas targów odwiedzający będą mieli okazję zapoznać się również z usługami Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim oraz Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Iławie.

Udział w targach zarówno dla wystawców i odwiedzających jest całkowicie bezpłatny. Targi są otwarte dla pracodawców z każdej branży, niezależnie czy reprezentują małe czy duże przedsiębiorstwa, lokalny rynek pracy czy spoza powiatu. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin targów dostępny na stronie www.pupnowemiastolubawskie.pl.

Targi swą obecnością zaszczyci Minister Pracy i Polityki Społecznej W. Kosiniak-Kamysz.

 

Operacja wspierana w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Autor tekstu: Marta Kalinowska-Szczudło pośrednik pracy – CEiPM OHP Elbląg


Web Content Display Web Content Display