Małopolskie Małopolskie

Małopolskie

W Ochotniczych Hufcach Pracy możesz spośród różnych specjalizacji wybrać zawód dla siebie. Ośrodki Szkolenia i Wychowania (OSiW) oferują naukę i zakwaterowanie.

 

OSiW OHP w Trzebini

ul. Lipcowa 50

32-540 Trzebinia

tel. 32 612 23 69

e-mail: osiw.trzebinia@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa gimnazjum gimnazjum dla dorosłych szkoła branżowa
📏 krawiec  
🔩 ślusarz  
🔧 mechanik pojazdów samochodowych      
⚒ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  
✂ fryzjer      
🍲 kucharz  
⛏ stolarz      
🛒 sprzedawca      

 

 

OSiW OHP w Lanckoronie

ul. Krakowska 12

34-143 Lanckorona

tel. 32 876 64 01

e-mail: osiw.lanckorona@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa gimnazjum gimnazjum dla dorosłych szkoła branżowa
🍲 kucharz  
⛏ stolarz      
🔨 tapicer      
🛒 sprzedawca