Mazowieckie Mazowieckie

Mazowieckie

W Ochotniczych Hufcach Pracy możesz spośród różnych specjalizacji wybrać zawód dla siebie. Ośrodki Szkolenia i Wychowania (OSiW) oferują naukę i zakwaterowanie.

 

OSiW OHP w Jaciążku

Jaciążek

06-210 Płoniawy

tel. 29 717 86 02

e-mail: osiw@mazowiecka.ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa gimnazjum gimnazjum dla dorosłych szkoła branżowa
🍲 kucharz  
🔩 ślusarz  
🔨 stolarz  
📏 krawiec  

 

 

OSiW OHP w Radomiu

ul. J.I.Kraszewskiego 1/7

26-600 Radom

tel. 48 363 95 32

e-mail: osiw.radom@mazowiecka.ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa gimnazjum gimnazjum dla dorosłych szkoła branżowa
🍲 kucharz    
✂ fryzjer    
📷 fotograf    
🛒 sprzedawca    
⚒ murarz-tynkarz    
🔧 mechanik pojazdów samochodowych    
⚒ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie    
🚗 blacharz samochodowy    
📖 introligator    
🍰 cukiernik