Публикатор Публикатор

Назад

Grupowe poradnictwo zawodowe w MCK Tomaszów Maz.

W dniu 03.02.2015r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Tomaszowie Maz. w ramach projektu „Równi na rynku pracy” odbyły się kolejne zajęcia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.

Uczestnicy w trakcie zajęć mieli okazję do skorzystania z porad indywidualnych. Zarówno zajęcia jak i porady były prowadzone przez doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Piotrkowa Tryb.

Wiele osób dzięki indywidualnej rozmowie utwierdziło się w przekonaniu jak ważne jest podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Dziś nie tylko ważne jest wykształcenie, ale również nasze umiejętności zdobyte w trakcie kursów, szkoleń i warsztatów. Przez całe życie kształcimy się i zdobywamy nowe doświadczenia, dzięki czemu stajemy się bardziej pożądanymi dla pracodawców pracownikami. My sami budujemy swoją drogę do kariery. To właśnie uświadomili sobie nasi uczestnicy w trakcie rozmów z doradcą oraz poprzez zadawanie wielu pytań.

Kolejne zajęcia odbędą się 04 i 05 lutego 2015r. Uczestnicy spotykają się w trakcie ich trwania z pośrednikiem pracy. Umożliwi im to poznanie obecnej sytuacji na rynku pracy. Na kolejny tydzień zaplanowane są spotkania z psychologiem.

Autor tekstu: Marta Głogowska Autor zdjęć: Robert Witek


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента