Публикатор Публикатор

Назад

Integracja z młodzieżą niepełnosprawną

W ramach działań na rzecz młodych ludzi od wielu lat uczestnicy dobieszkowskiego Centrum wraz z kadrą biorą czynny udział w licznych przedsięwzięciach , także inicjatywach mających na celu integrowanie się z młodzieżą niepełnosprawną. Ma to istotne działanie wychowawcze, bowiem kształtuje w społeczeństwie tolerancję i empatię na drugiego człowieka.

Na tą okoliczność w dniu 03.06.2014r. przedstawiciele CKiW OHP w Dobieszkowie wzięli udział w kolejnej edycji cyklicznej imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie „Bo jesteś jeszcze Ty” oraz Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Zgierzu – „IX Powiatowy Marsz Patrolowy”.

Nadrzędnym celem tego przedsięwzięcia była integracja młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie poprzez umożliwienie współdziałania uczniów szkół specjalnych i ogólnodostępnych.

W objętej honorowym patronatem przez Starostę Zgierskiego akcji pod hasłem „Zgierz – sercem powiatu” uczestniczyło wiele placówek kształcenia specjalnego z regionu łódzkiego, m.in. młodzież niepełnosprawna z Ozorkowa, Głowna, Aleksandrowa Łódzkiego, Łęczycy i Zgierza.

Po pokonaniu pełnej ciekawych zadań trasy IX Patrolu, dla uczestników przygotowano wiele atrakcji. Dużym zainteresowaniem młodych ludzi cieszyły się gry, pląsy i zabawy sportowe.

Organizatorzy zadbali nie tylko o potrzeby ducha, ale i ciała. W punkcie gastronomicznym, oprócz tradycyjnej grochówki i grilla na młodzież czekały ulubione lody oraz wata cukrowa.Wszyscy uczestnicy zabawy zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez Wice-Starostę Zgierskiego Pana Marcina Karpińskiego. Zaproszeni goście mieli możliwość wpisania się do księgi pamiątkowej Ośrodka.

Centrum w ramach współpracy z SOW w Zgierzu wspiera działania na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym. Wdrożenie tych osób do aktywnego życia społecznego, wyrównuje szanse młodzieży niepełnosprawnej.

Autor: Elżbieta Sobczyk
Źródło: Z-ca Dyrektora CKiW


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента