Публикатор Публикатор

Назад

Jakie kompetencje są obecnie cenione przez pracodawców?

Walcząc o swoją pozycję na rynku pracy trzeba nam iść z wiarą za naszymi predyspozycjami, umiejętnościami, wiedzą, doświadczeniem i możliwościami, jakie daje nam życie w określonych warunkach.

W XXI wieku w mniemaniu pracodawców duże znaczenie ma nie tylko formalne wykształcenie. Liczy się doświadczenie zawodowe - tzw. twarde kwalifikacje. Na rynku pracy bardzo cenione są też inne walory pracownika. Pracodawcy zaczęli dostrzegać u swoich podwładnych przede wszystkim znaczenie i wagę kompetencji miękkich. Mowa o umiejętnościach psychospołecznych, które dotyczą zarówno sfery osobistej i interpersonalnej. Coraz częściej w ogłoszeniach o pracę możemy dostrzec poza wymogami formalnymi tj. ukończonymi studiami na konkretnym kierunku, znajomością języka obcego i doświadczeniem na określonym stanowisku także pojawiające się wymogi dotyczące kreatywności, komunikatywności czy elastyczności. Bardzo często to właśnie kompetencje osobiste i interpersonalne decydują o przyjęciu do pracy tego, a nie innego kandydata spośród wielu chętnych spełniających wymogi formalne. Każdy z potencjalnych pracowników zadaje sobie coraz częściej takie pytanie: Czym kieruje się pracodawca przy poszukiwaniu wymarzonego pracownika? Każdy kandydat próbuje odpowiedzieć sobie na to pytanie, by w liście motywacyjnym i podczas rozmowy zwrócić uwagę, że właśnie te pożądane przez pracodawcę cechy rzeczywiście posiada. Wielu z nich się to nie udaje. Mimo wszystko na rynku znane są grupy cech mniej i bardziej znaczących. Oto niektóre z nich, które opisują wzorowego (według pracodawcy) pracownika:

- Samodzielność

- Dobra organizacja pracy

- Komunikatywność

- Szybkość wdrażania się w nowe obowiązki

- Lojalność

Samodzielność w działaniu jest bardzo pożądaną przez pracodawców cechą, gdyż pozwala jednocześnie szybko wdrożyć pracownika do pracy i powierzyć mu obowiązki bez ryzyka, że będzie co chwilę dopytywał: co i jak ma zrobić. Tego, że jesteśmy osobą samodzielną można dowieść na wiele sposobów np. w sytuacji, w której musielibyśmy podjąć nagłą decyzję lub wyszukać odpowiednich informacji.

Kolejną cechą jest dobra organizacja pracy, którą należy rozumieć jako umiejętność zarządzania czasem. Ta kompetencja stanowi fundament do bycia efektywnym pracownikiem. Należy to rozumieć jako pilnowanie terminów i umiejętność określania priorytetów w pracy. Pracownik, który umie zarządzać czasem to taki, który go nie marnuje i umie ocenić ile czasu potrzeba mu na wykonanie powierzonego zadania. Przy tej umiejętności warto podkreślić metody, którymi się posługujemy, żeby efektywnie wykonywać powierzone nam obowiązki oraz wygląd naszej piramida priorytetów i zorganizowania, czyli co i jak robimy w pierwszej kolejności.

Komunikatywność jest jedną z najważniejszych i niezbędnych w pracy umiejętności, cenioną zwłaszcza w zawodach związanych z pracą z ludźmi. Komunikatywność to nic innego jako łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność uważnego słuchania, sprawność w zakresie autoprezentacji, umiejętność radzenia sobie ze stresem w kontaktach międzyludzkich i w kontekście prezentowania siebie. Ważnymi elementami owej komunikacji jest też spójność komunikatów werbalnych (czyli naszych wypowiedzi) i niewerbalnych (zachowań, gestów, mimiki, intonacji głosu itp.). Innymi słowy osoba komunikatywna potrafi jednocześnie zrozumiale i jasno się wyrażać, a także za pomocą stroju, zachowania i gestykulacji wzmacniać treść przekazywanego komunikatu werbalnego. Ważnym elementem tej kompetencji jest też umiejętność, a raczej łatwość nawiązywania przyjaznego kontaktu i porozumiewania się z otoczeniem ustnie i na piśmie.

Kolejną cechą jest szybkość wdrażania się w nowe obowiązki - inaczej zdolność adaptacyjna. Umiejętność ta zawiera w sobie dwa elementy: elastyczność i odporność. Dzięki elastyczności możliwe jest łatwe przystosowanie się osoby do zmiennych wymagań otoczenia. Oszczędza to rozczarowań i frustracji. Ludzie elastycznie stawiają sobie cele, nie inwestują w ich realizację ponad miarę. W razie potrzeby szybko zmieniają plany, mając wcześniej przygotowane różne opcje. Odporność jest cechą, dzięki której ludzie nie załamują się niepowodzeniami, bo popełnione błędy mają dla nich walor kształcący. Żyją raczej dniem dzisiejszym i przyszłością niż przeszłością. Nie przywiązują nadmiernej wagi do własnego statusu i funkcji.

Ostatnią z wymienionych cech jest lojalność. Wiąże się ona z tym, że większość pracodawców chciałaby nie tracić dobrych pracowników, ale obecnie nie można oczekiwać tego, że pracownik będzie przez całe życie pracował w jednej firmie. Jest to związane z tym, że każdy pracownik, jeśli tylko ma taką możliwość, to szuka sobie w międzyczasie lepiej płatnej pracy, która da mu lepszą perspektywę. Natomiast lojalność będzie przejawiała się tym, że pracownik, który zamierza odejść pomoże w znalezieniu zastępstwa za siebie i wdrożeniu zastępcy w swoje dotychczasowe obowiązki.

Z zaprezentowanych powyżej informacji wynika, że pracodawcy przykładają ogromne znaczenie do tego, z kim mają do czynienia. Mniej ważne od tego "kim jesteśmy" liczy się to "jacy jesteśmy". Jeśli dotychczas nie myśleliśmy o pracy w tych kategoriach, to warto się nad tym zastanowić i być może wdrożyć pewne rozwiązania u siebie i zwiększyć jednocześnie swoje szanse na zdobycie zatrudnienia.

 

Autor: Magdalena Brzozowska, pośrednik pracy w PPP w Wysokiem Mazowieckiem

Źródło:

http://www.jobs.pl/artykuly/pozadane-cechy-pracownika-masz-je

http://weblog.infopraca.pl/2010/07/7-cech-i-kompetencji-ktore-zawsze-sa-pozadane-przez-            pracodawcow/

http://cechypracownika.pl/zawodowa-porada/10,cechy-dobrego-pracownika


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента