Публикатор Публикатор

Назад

Kariera zawodowa

Kariera zawodowa ma różne znaczenie dla poszczególnych osób. Jedni kojarzą ją z olbrzymim sukcesem, awansami, wysokimi zarobkami, dla innych jest po prostu znalezieniem dobrze płatnej, interesującej pracy.

Kariera zawodowa jest czymś, co trwa przez całe życie, gdyż na każdym etapie rozwoju możliwe jest zdobycie jakiegoś zawodu, kwalifikacji, bądź nowych umiejętności. By jednak być z niej zadowolonym, każdy jej etap należy dobrze zaplanować, najlepiej korzystając z pomocy doradcy zawodowego. Dlatego, zanim podejmiesz pierwsze kroki w kształtowaniu swojej przyszłości, zacznij od uzyskania wiedzy na temat swoich predyspozycji, celów życiowych i sposobów na ich osiągnięcie. Potem wyznacz konkretny cel, bądź cele, do których będziesz dążyć. Zanim to jednak zrobisz, musisz poznać szereg czynników warunkujących właściwe zaplanowanie przyszłości. Poznanie ich - z jednej strony ułatwi Ci odnalezienie się na rynku pracy, a z drugiej - pozwoli na wybór ścieżki zawodowej zgodnej z możliwościami, predyspozycjami, przekonaniami, itd. Dobrze zaplanowana kariera pozwoli Ci realizować swoje umiejętności i zainteresowania nie tylko w zawodowej, ale również osobistej i społecznej sferze życia.


Do czynników, które odgrywają niezwykle ważną rolę w wyborze ścieżki kariery należą: zdolności, umiejętności, zachowanie, osobowość, oczekiwania i plany. Znaczenie ma również zawodowa przeszłość rodziny, zdrowie i kondycja, a także zainteresowania oraz etap rozwoju, na jakim się znajdujesz. W przypadku, gdy masz problemy ze sprecyzowaniem swoich zawodowych planów, musisz nieustanne monitorować sytuację na rynku pracy i umiejętne dostosowywać się do niej. Nadążanie za procesami zachodzącymi na rynku może się wiązać z koniecznością zmiany dotychczasowego profilu nauki. Warto podjąć takie wyzwanie, bo to gwarancja nie tyle sukcesu, co zawodowego bezpieczeństwa. Jeśli taka zmiana jest niemożliwa, weź udział w różnego rodzaju szkoleniach pozwalających przekwalifikować się i zdobyć nowe umiejętności.

Podstawową zasadą planowania kariery jest posiadanie jasnej wizji tego, co chcesz robić i co chcesz osiągnąć. Dlatego tworząc plan działania, musisz dobrze poznać samego siebie. Umożliwi Ci to wybór właściwego celu życiowego i zawodowego, zgodnego z Twoimi pragnieniami i przekonaniami. Wyznaczając go, zastosuj technikę SMART. To zbiór wskazówek pomocnych w tworzeniu celów atrakcyjnych i możliwych do osiągnięcia:

- S (simple) – cel musi być prosty, jasno określony,
- M (measurable) - mierzalny, aby móc sprawdzić, na ile został osiągnięty,
- A (ambitious) – ambitny, lecz leżący w granicach możliwości,
- R (realistic) - realistyczny, czyli możliwy do osiągnięcia,
- T (timed) - określony w czasie.

TY planuj i Ty decyduj, bo samodzielne zarządzanie karierą to dziś wstęp do odniesienia sukcesu na rynku pracy. W swoich zawodowych wyborach kieruj się przede wszystkim swoimi potrzebami, preferencjami, możliwościami, bo kariera zawodowa nie powinna być oderwana od Twojego życia – ma być z nim spójna i zaspakajać również osobiste potrzeby. Pamiętaj, że edukacja nigdy się nie kończy, a kształcić należy się przez całe życie (life-long learning), bo nieprzewidywalne trendy na rynku pracy, nagłe zmiany oraz rozwój różnorodnych dziedzin generują zapotrzebowanie na specjalistów w zupełnie nowych obszarach. Taka sytuacja nie tylko wymusza, ale i inspiruje do rozwoju i nabywania innych niż dotychczasowe umiejętności. Warto mieć to na uwadze. Szczególnie wtedy, gdy Twoje wcześniejsze wybory edukacyjne i zawodowe nie były trafione. Zmienność rynku powoduje, że zadania zawodowe mogą podlegać zmianom kilka, a może nawet kilkanaście razy w ciągu całego życia. Pozwala to na ciągły rozwój, który w dzisiejszym świecie jest podstawą zawodowego sukcesu.

Autor: Iwona Samborska – specjalista ds. szkoleń w OSZ w Sanoku

 

 

 


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента