Публикатор Публикатор

Назад

Liceum ogólnokształcące i co dalej?

Na zaproszenie pani pedagog Małgorzaty Frąckowiak, doradcy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Zielonej Górze, rozpoczęli cykl zajęć indywidualnych dla młodzieży pierwszych klas I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie. 6 lutego Anna Lewandowska oraz Marta Chłopik przeprowadziły porady indywidualne dotyczące planowania przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Głównym założeniem spotkań jest pomoc młodzieży w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru przedmiotów maturalnych oraz właściwej drogi kształcenia. Uczniowie rozwiązywali test określający ich zainteresowania zawodowe. Zaczynając tego typu zajęcia już od pierwszej klasy liceum, młodzież ma większe szanse na zalezienie zawodu, w którym będzie się spełniać. Interpretacja wyników zostanie przedstawiona każdemu uczestnikowi podczas zaplanowanych spotkań w marcu. Po zajęciach indywidualnych młodzi ludzie będą bardziej świadomi swoich mocnych i słabych stron w dopasowywaniu przyszłego zawodu, co pomoże im odnaleźć się na rynku pracy.


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента