Публикатор Публикатор

Назад

Najczęstsze błędy popełniane w listach motywacyjnych

Największy problem w pisaniu listu motywacyjnego polega na tym, że niewiele osób czuje potrzebę jego napisania.

List motywacyjny przygotowany bez zaangażowania sprawia, że traci się wielką szansę przedstawienia siebie, jako pożądanego kandydata do pracy. A zatem, żeby mówić o błędach i o straconych szansach trzeba krótko przypomnieć, do czego w ogóle potrzebny jest LM. List motywacyjny pokazuje nas jako człowieka, przedstawia informacje bardziej osobiste, dotyczące celów, dążeń, motywacji itd.

Jeszcze raz opiszę CV

Pierwszym błędem, wynikającym głównie z niewiedzy, czym powinien być list motywacyjny, jest opisywanie w nim informacji zawartych w CV. Bez sensu jest przekonywanie, że nadaję się na dane stanowisko, bo ukończyłem takie to a takie szkoły, pracowałem w takich firmach itd. To pracodawca doskonale widzi w CV. Pisanie listu w ten sposób wręcz źle świadczy o kandydacie. Pokazuje, że jest to osoba mało kreatywna, a w przypadku rekrutacji masowych jest to dla pracodawcy wręcz irytujące, czytać tekst, który kompletnie nie wnosi sobą nic nowego.

Styl publicystyczny

Innym błędem jest zbyt duża kreatywność. Pisanie listów motywacyjnych w sposób zbyt oryginalny, wręcz publicystyczny. Trzeba pamiętać, że list jest dokumentem biznesowym i dlatego powinien odpowiadać standardom tworzenia takich pism. Oczywiście ma on wydźwięk bardziej osobisty i taki mieć powinien, natomiast nie można zapominać o celu jego powstania. Niedopuszczalne jest używanie niezrozumiałego języka, wymyślnych metafor, odbieganie sensem wypowiedzi od tematu rekrutacji, zapominając o treści merytorycznej. Nikt nie czyta listów motywacyjnych dla przyjemności, tylko poszukuje w nich dodatkowych informacji.

Za długi i o niczym

Wielu kandydatów ma problem z konstruowaniem rozbudowanej wypowiedzi, a także z samookreśleniem i samooceną. Dlatego piszą proste teksty, przekazujące oczywiste informacje. Opisują, że są zmotywowani do pracy, punktualni, odpowiedzialni, że chcieliby pracować w tej firmie, bo jest duża, że chcą się rozwijać itd.

Brakuje zatem odpowiedzi na pytanie „dlaczego?". Dlaczego chcę pracować właśnie w tej branży? dlaczego chcę pracować w dużej firmie? dlaczego chcą się rozwijać właśnie w tym kierunku? itd. Dodatkowym problemem wielu takich listów jest także ich długość. Szereg kandydatów wychodzi z założenia, że krótki list jest oznaką małego przygotowania. Zatem rozwlekają jego treść pisząc ciągle o tym samym.

Błędy, błędy, błędy

Rzeczą, której usprawiedliwić natomiast nie można są błędy (nawet ortograficzne). Niestety, takowe wciąż zdarzają się w listach motywacyjnych. Strona językowa jest bardzo ważna, to na jej podstawie specjalista ds. rekrutacji wyrabia sobie pogląd na temat staranności kandydata, jego skrupulatności, wiedzy itd.

Trzeba pamiętać, że błędy to nie tylko napisanie "który" przez "u", ale to także błędy interpunkcyjne, źle skonstruowane zdania, brak polskich czcionek, złe końcówki, nieprawidłowa odmiana itd. Błędem jest także użycie za małej lub zbyt dużej czcionki, brak odpowiednich marginesów, akapitów itp.

Autor: Katarzyna Nowak
Źródło:
1. E-book Pracuj.pl: List Motywacyjny
2. Poradnik kariery Monster Polska http://poradnik-kariery.monsterpolska.pl


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента