Публикатор Публикатор

Назад

Planowanie kariery zawodowej

Doradczynie zawodowe Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, przeprowadzają zajęcia poznawania zawodu z młodzieżą gimnazjalną. Spotkania z uczniami trzecich klas mają na celu pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych, a także dostarczenie pełnej informacji na temat ścieżki kariery zawodowej na obecnym rynku pracy.

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych
i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu pobudzenie ogólnopolskich
i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Wzmocnienie wsparcia dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego. Ogólnopolski Tydzień Kariery zorganizowano po raz pierwszy w Polsce jesienią 2009 roku. Odbiorcami są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery można realizować każdą ideę, każdy pomysł, każde działanie na rzecz promocji i rozwoju poradnictwa zawodowego.

Na rzecz działań promujących poradnictwo zawodowe  Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie organizuje zajęcia z młodzieżą gimnazjalną przeprowadzając warsztaty planowania kariery zawodowej. W czasie warsztatów uczniowie rozwiązują testy określające przeważające skłonności zawodowe, oceniają plusy oraz minusy wykonywania poszczególnych zawodów. Wiedza uczestników zostaje wzbogacona o informacje na temat konkretnych zawodów, umiejętności, predyspozycji oraz wymagań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku. Ponadto podkreślana jest konieczność planowania kariery zgodnie z obecnym zapotrzebowaniem rynku pracy. Młodzież starając się dotrzeć do informacji na temat wymarzonego zawodu, może skorzystać z przewodników po zawodach, informatorów oraz czasopism. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas warsztatów pozwoli uczniom dokonać trafnych wyborów edukacyjnych.


Autorki: Marianna Różycka – doradca zawodowy II stopnia MCIZ Koszalin
             Kamila Gołębiowska – doradca zawodowy II stopnia MCIZ Koszalin


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента