Публикатор Публикатор

Назад

Podróż do miejsca pamięci Ravensbrück

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie od 2010 roku realizuje podróże do miejsca pamięci Ravensbrück w ramach projektów dofinansowanych ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Uczestnikami projektu co roku jest 20-osobowa grupa młodzieży z CKiW OHP w Pleszewie, która nigdy wcześniej nie brała udziału w tego rodzaju projektach. Aktualnie w trakcie realizacji jest projekt pn. „Podróż do Ravensbrück - Miejsca Przestrogi i Pamięci”.

Podróż do miejsca pamięci Ravensbrück, w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, CKiW OHP w Pleszewie realizuje po raz trzeci. Z uwagi na wspólną polsko-niemiecką historię, podróż do tego miejsca pamięci, w ramach projektu pn. Podróż do Ravensbrück - Miejsca Przestrogi i Pamięci, podejmowana jest przez grupę polską.

W programie projektu uwzględniono przygotowanie i podsumowanie podróży do tego miejsca pamięci. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, opierając się na dwóch wcześniejszych spotkaniach, pragnie efektywnie zrealizować założony program, który zawiera wiele elementów nowych. Tym samym wyjazd do Ravensbrück jest dla uczestników możliwością nabycia kolejnego doświadczenia, które przyda się w kolejnych latach. Planujemy bowiem kolejne podróże do innych miejsc pamięci. Młodym ludziom przekazujemy wiedzę o KL Ravensbrück, o jego powstaniu i funkcjonowaniu, ofiarach i oprawcach. Dzięki temu młodzież będzie mogła samodzielnie rozróżnić wartości etyczne i moralne. Nauczy się przezwyciężać uprzedzenia, mówić  o przeszłości i zwracać na nią uwagę swoim rówieśnikom, a także wspierać wspólną odpowiedzialność za kształtowanie przyszłej wolnej Europy. Zaplanowane cele osiągane zostają poprzez bezpośredni kontakt uczestników Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie z miejscem pamięci Ravensbrück.

Cechą charakterystyczną realizowanego projektu jest to, że młodzież współuczestniczy w przygotowaniu i realizacji programu. Zaangażowana jest ona w każdej fazie projektu, zarówno w trakcie przygotowań jak i jego realizacji. Podczas trwania seminarium przygotowawczego ich zadaniem jest umiejscowienie kobiecego obozu koncentracyjnego Ravensbrück w szerszym kontekście polityki III Rzeszy. Podczas pobytu w Niemczech młodzi ludzie podnoszą swoją wiedzę historyczną z okresu II wojny światowej. Ich zadanie polega również na aktywnym uczestnictwie w licznych zajęciach grupowych, w których to korzysta z dostępnych na miejscu zbiorów muzealnych. Ponadto młodzież zachęcana jest do wyrażania własnych sądów. W tym celu prowadzone są m.in. dyskusje na określony temat. Na seminarium podsumowujące, które nastąpi w październiku, młodzieży postawiono bardzo odpowiedzialne zadanie. Mają napisać list, zaadresowany do byłej więźniarki obozu Ravensbrück, w którym to na bazie informacji uzyskanych podczas pobytu w miejscu pamięci opiszą własne refleksje i przemyślenia dotyczące obozowych przeżyć więźniarek.

Podróż do miejsca pamięci Ravensbrück jest dla uczestników pleszewskiego Centrum często jedyną szansą, aby mogła ona naocznie przekonać się czym był czas II wojny światowej – czas nienawiści, pogardy i zbrodni. Jest to również niezwykła lekcja historii, która na długo pozostaje w ich pamięci. Jest to o tyle ważne, że wspólna przyszłość młodych Polaków i Niemców w zjednoczonej Europie wymaga znajomości historii. Jej popularyzacja wśród wychowanków pleszewskiego Centrum stanowi jedno z wielu zadań podejmowanych
w pleszewskiej placówce.


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента