Публикатор Публикатор

Назад

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Młodzież w wieku 18-25 lat biorąca udział w projekcie „Równi na rynku pracy" w styczniu b.r. uczestniczyła w warsztatach umiejętności miękkich.  Były  to osoby, które nie uczą się i nie pracują, bez kwalifikacji zawodowych z niewielkim doświadczeniem zawodowym pochodzące z powiatu żagańskiego.

Celem warsztatów było między innymi wyposażenie uczestników w wiedzę na temat zasad autoprezentacji oraz nabycie praktycznych umiejętności wypowiadania się na rozmowie kwalifikacyjnej. Uczestnicy wzięli udział w scenkach sytuacyjnych, które nagrywano. Po prezentacji młodzi ludzie oglądali nagrania i poddawali je analizie, zwracając uwagę na czas, treść wystąpienia i mowę ciała. Taka forma pracy cieszyła się dużym zainteresowaniem, bo uczestnicy chętnie i z zaangażowaniem brali udział w warsztatach. Dzięki ćwiczeniom nabyli umiejętności komunikacji werbalnej rzeczowej, konkretnej i przekonywującej, która będzie niezbędna w dalszej ścieżce zawodowej, gdy będą ubiegać się o staż zawodowy.

Zdjęcie: Uczestnicy podczas przygotowania symulacyjnej rozmowy kwalifikacyjnej. 


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента