Публикатор Публикатор

Назад

„Równi na Rynku Pracy” – pierwsze zajęcia w Ełku

13 września br. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ełku odbyły się pierwsze spotkania z doradcą zawodowym, które są realizowane, jako jeden z etapów projektu „Równi na rynku pracy".

Projekt ten skierowany do młodzieży między 18 a 24 rokiem życia, nieuczącej się i niepracującej, a jednocześnie posiadające niskie lub niedostosowane do potrzeb rynku pracy kwalifikacje zawodowe.

W Ełku z możliwości zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia zawodowe i staże, spotkania indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym i psychologiem, skorzysta 30 osób. Część z nich będzie miała również możliwość wzięcia udziału w dodatkowych formach wsparcia, tj. kursie przedsiębiorczości, kursie prawa jazdy kat. B czy kursie komputerowym i językowym. Pierwszym etapem udziału w projekcie są zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym.

W pierwszej części dzisiejszych spotkań beneficjenci projektu zapoznawali się z regulaminem udziału w projekcie, wypełniali deklarację uczestnictwa – przystąpienie oraz zgodę na wykorzystywanie wizerunku. W dalszej części spotkań z doradcą zawodowym celem było ustalenie predyspozycji zawodowych klientów, określenie ich mocnych i słabych stron, a także przygotowanie Indywidualnego Planu Działania.

Wszystkie te działania mają prowadzić do odpowiedniego dopasowania form wsparcia do potrzebującej młodzieży, a w końcowym etapie do odnalezienia się na rynku pracy i zdobycia zatrudnienia zgodnego z predyspozycjami zawodowymi oraz przebytymi szkoleniami.

 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie
Autor tekstu: Beata Różańska, doradca zawodowy
Autor zdjęć: Beata Warsiewicz, pośrednik pracy

Nr 1 – Beneficjent projektu podczas indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym

 


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента