Публикатор Публикатор

Назад

Ruszamy z projektem „Nowe perspektywy 2”

5 września 2013 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie zebrała się Komisja Rekrutacyjna, która przeprowadziła nabór do ogólnopolskiego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Nowe perspektywy 2”. Spośród wszystkich chętnych wybranych zostało dwudziestu uczestników.

Rekrutacja uczestników była prowadzona we współpracy ze szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz ośrodkami społecznymi. Komisja Rekrutacyjna wybrała dwudziestu uczestników projektu, którzy podzieleni zostali na dwie grupy według kategorii wiekowych:

-kategoria A – dziesięciu uczestników, młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym
w wieku 15-17 lat, zarówno z OHP jak i spoza OHP, zaniedbująca obowiązku szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nierealizująca obowiązku nauki,

- kategoria B – dziesięciu uczestników, młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym,
w wieku 18-25 lat, nieucząca się i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze runku pracy oraz integracji społecznej, w tym absolwenci OHP.

Rozpoczęcie zajęć dla beneficjentów grupy A i B zaplanowane jest na 7 października 2013 r.
W celu działań informacyjno – promocyjnych do uczestnictwa w zajęciach z młodzieżą zostaną zaproszeni lokalni dziennikarze.

W ramach projektu grupa A uczestniczyć będzie w grupowych zajęciach z doradcą zawodowym, grupowym  i indywidualnym wsparciu psychologicznym, kursie językowym, warsztatach wyrównawczych z matematyki i fizyki oraz w warsztatach informatycznych. Dodatkowo młodzież będzie objęta wsparciem opiekuńczo – wychowawczym przez cały okres realizacji projektu. Zajęcia te będą miały również charakter wyjść kulturalno-edukacyjnych (teatr, kino, muzeum itp.).

Grupa B uczestniczyć będzie w grupowych i indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym, grupowym i indywidualnym wsparciu psychologicznym, kursie z języka angielskiego, kursie przedsiębiorczości, kursie ECDL oraz w kursie zawodowym. Szkolenie zawodowe zakończone będzie czterotygodniowymi praktykami zawodowymi. Uczestnicy po uzyskaniu zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej otrzymają stypendium, które będzie dodatkowym atutem dopingującym młodzież. Ponadto 80 % beneficjentów tej grupy będzie miało szanse zakwalifikować się do udziału w kursie prawa jazdy i przystąpić do egzaminu państwowego.
Projekt ma na celu zwiększenie szans na rynku pracy poprzez dopasowanie kwalifikacji zawodowych, zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się na rynku pracy oraz nabycie umiejętności wyznaczenia ścieżki edukacyjno–zawodowej.

Ponadto każdy uczestnik zostanie objęty wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia (ciepły posiłek) podczas zajęć, dofinansowania dojazdów na zajęcia oraz ubezpieczenia NWW.
W dniu zakończenia udziału w projekcie beneficjent otrzymuje zaświadczenie oraz pomoc
w poszukiwaniu pracy.

Projekt w pełni wpisuje się w całokształt zadań ustawowych OHP, do których należy: przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz podejmowanie działań na rzecz jej kształcenia i wychowania.

Projekt potrwa do 30 czerwca 2014 roku.

Katarzyna Gromniak
Źródło: Wytyczne do realizacji projektu „Nowe perspektywy 2”


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента