Публикатор Публикатор

Назад

Uczestnicy z Włodawy na wycieczce śladami historii

W ramach autorskiego programu „Śladami historii” realizowanego w Środowiskowym Hufcu Pracy we Włodawie, 21 października zorganizowano wycieczkę na Majdanek, do miejsca zagłady ludności w okresie II wojny światowej.

Zwiedzanie muzeum w byłym obozie koncentracyjnym wyzwoliło w naszych wychowankach empatię, poczucie przynależności narodowej oraz refleksje na temat patriotyzmu. Po wyjściu z muzeum młodzież głośno wyrażała myśli, że każde pokolenie ze wszystkich sił powinno zadbać o pokój na świecie, aby żaden człowiek nie doznał cierpień wojennych.

Po refleksyjnej wizycie na Majdanku uczestnicy zwiedzali Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie mieli okazję poczuć sielankową atmosferę dawnej wsi oraz poznać trud pracy ludności wiejskiej. Na zakończenie wycieczki wychowankowie obejrzeli w lubelskim kinie film „Służby specjalne". Wrażenia z wycieczki sprawiły, że przez pewien czas nie zabraknie wychowankom tematów do dyskusji.

Autor: Urszula Długowolska, Bogusław Jaworski
ŚHP 3-3 we Włodawie


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента