Публикатор Публикатор

Назад

Warsztaty skutecznego szukania pracy we Włocławku

Lider Klubu Pracy z włocławskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przeprowadził 5 listopada zajęcia dotyczące skutecznego poszukiwania zatrudnienia.

W warsztatach uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku, kończąca w tym roku szkolnym naukę na kierunku mechanika pojazdów samochodowych. Zajęcia miały na celu przybliżenie młodzieży zagadnień związanych ze współczesnym rynkiem pracy, a także uświadomienie, że sukces zawodowy odnoszą te osoby, które właściwie rozpoznają swój potencjał, czyli umiejętności, posiadane kwalifikacje, predyspozycje zawodowe oraz motywację do pracy.

Lider Klubu Pracy wskazał na znaczenie odpowiedniego przygotowania się do rozmów z pracodawcami – pozyskaniu informacji o firmie, polityce kadrowej danego przedsiębiorstwa czy kreowanego przez nią wizerunku pracownika. Informacje te pomagają kandydatowi zweryfikować swoje szanse na zatrudnienie, przeanalizować swoje kompetencje oraz cele zawodowe w kontekście oferowanych miejsc pracy. Ponadto podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z różnorodnymi metodami poszukiwania pracy oraz właściwym sposobem sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

Źródło: www.ohp.pl


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента