Публикатор Публикатор

Назад

Wolontariat – czyli jak wejść na rynek pracy

Jedną z najlepszych metod na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych jest wolontariat. Odpowiednio dobrany, stanowi klucz do szybkiego rozwoju zawodowego młodych ludzi.

Wolontariat bywa pierwszym krokiem do kariery. Daje możliwość nauki, rozwoju oraz sprawdzenia swoich umiejętności. Dzięki niemu możemy poznać siebie i swoje możliwości. Nabywamy cech dobrego pracownika, czyli uczymy się odpowiedzialności, wyrozumiałości i cierpliwości.

Czym jest wolontariat?

Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U.2014 poz. 1118 ze zm.), wolontariuszem jest osoba fizyczna, która  dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Posiada kwalifikacje oraz spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń.

Co zyskujemy?

Wolontariat jest szansą na rozwój. Stwarza możliwość realizacji pasji, którymi wolontariusz może podzielić się z innymi osobami. Pozwala nauczyć się organizacji czasu pracy, zarządzania zespołem, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, pracy w grupie i w pojedynkę. Zdobywając takie umiejętności, człowiek poznaje siebie i swoje możliwości. Nabiera cech pożądanego pracownika. Jednak najważniejszym elementem jest zyskane doświadczenie, z którym łatwiej jest wejść na rynek pracy.

Wolontariat w OHP

Już od kilku lat funkcjonuje w Ochotniczych Hufcach Pracy program „Wolontariat w OHP", który polega na prowadzeniu przez wolontariuszy różnorodnych form wsparcia dla młodych ludzi.  Wolontariuszem może zostać osoba, która posiada wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności, mogące okazać się przydatne młodym ludziom przy poszukiwaniu w przyszłości pracy. Obszar współpracy pomiędzy wolontariuszami a Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży jest szeroki. Prowadzone przez wolontariusza zajęcia mogą mieć charakter psychoedukacyjny. W ich trakcie młodzież nabiera umiejętności interpersonalnych. Uczy się asertywności, komunikacji, negocjacji oraz pracy zespołowej. Mogą być to również zajęcia z zakresu informatyki, nauki języków obcych, zasad projektowania, fotografii, grafiki, przedsiębiorczości, dziennikarstwa czy matematyki. Dziedzin wiedzy, którymi wolontariusz może podzielić się z młodymi ludźmi jest wiele.

Z wybranym wolontariuszem zawierane jest porozumienie. Po odbytym wolontariacie wystawiane jest zaświadczenie. Zawiera ono informacje o czasie i zakresie wykonywanych przez wolontariusza prac, stosowne referencje z informacją o formie realizowanej współpracy i ogólną ocenę predyspozycji wolontariusza do wykonywania danej pracy.

 

Autor: Joanna Agatowska CEiPM w Toruniu

Źródło: materiały OHP

 


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента