Публикатор Публикатор

Назад

Wykształcenie wszędzie w cenie – projekt MobiPro 2014-2020

Młodzież ostatnich klas oraz absolwenci Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach wzięli udział w spotkaniu informacyjnym na temat projektu MobiPro 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach - Mariusz Majewski (koordynator projektu ze strony polskiej), nauczycielka języka niemieckiego - Dorota Rychlewska, niemiecka instytucja partnerska Werkstätten Stadtkirchenverband Hannover gemeinnützige GmbH reprezentowana przez koordynatora Wolfganga Hellwiga oraz kierownik OSiW OHP - Lucyna Prokop.

W projekcie może uczestniczyć  młodzież w wieku 17 – 27 lat zainteresowana kształceniem zawodowym w Niemczech. Program jest finansowany i wprowadzany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Krajowy Urząd  Pracy (Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) i Bundesagentur für Arbeit (BA). Uczestniczyć w nim ma szansę maksymalnie 2000 osób z krajów UE, w tym młodzież z regionu Starachowic. Instytucje wspierające realizację projektu ze strony naszego regionu to oprócz Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach:  Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach. Patronat medialny objęła Telewizja Starachowice. Warunkiem udziału w programie jest posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw stowarzyszonych oraz zameldowanie na terenie tych państw, wiek od 17 do 27 lat w momencie rozpoczęcia kształcenia, znajomość języka niemieckiego na poziomie B1, świadectwo ukończenia szkoły z warunkiem braku zawodu lub tytułu ukończenia studiów wyższych.

Uczestnicy w założeniach programu otrzymają ponadto finansowany w Polsce kurs języka niemieckiego (ok. 100 godzin) podnoszący kwalifikacje językowe do poziomu B1 w okresie od marca do lipca 2015 roku. W czasie pobytu na terenie Niemiec uczestnicy programu otrzymają wsparcie językowe, zawodowe oraz pedagogiczne.  Młodzież z krajów UE będzie mieszkała i uczyła się w nowych dla siebie warunkach. Dzięki skonkretyzowanemu wsparciu ze strony partnera niemieckiego, podwyższy swoje kompetencje językowe potrzebne w miejscu kształcenia i pomocne w zintegrowaniu się w nowym środowisku. Program zakłada kształcenie zawodowe  od  01.10.2015 do  lipca 2017 roku, zakończone egzaminem państwowym. Młodzież ma  do wyboru zawody: mechanik mechatronik, fryzjer, piekarz, cukiernik, kucharz, fachowiec w branży restauracyjnej. Beneficjent nie wnosi żadnych opłat z tytułu udziału w programie, natomiast otrzymuje wsparcie finansowe na podstawie pisemnej umowy na kształcenie zawodowe zawierającej taryfikowaną stawkę na naukę zawodu w Niemczech i dodatkowo na  extra koszty (818 euro  miesięcznie).

Obecnie trwa rekrutacja chętnych do udziału w programie. Jest to alternatywa dla młodzieży, szczególnie absolwentów, którzy na obecnym etapie życia  nie posiadają pracy i szukają pomysłu na ułożenie swojej kariery zawodowej.  


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента