Публикатор Публикатор

Назад

Zakończenie kursów w OSZ Dobieszków

W dniach 26 i 27 lutego 2015 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie zakończyły się kursy: „Magazynier z obsługą programów magazynowych, wózków widłowych i wymianą butli oraz UDT", w którym brało udział 6 osób oraz „Krawcowa z nauką projektowania i stopniowania odzieży" również dla 6 osób.

Szkolenia były przewidziane dla uczestników projektu" Równi na rynku pracy", w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Kurs magazyniera trwał 120 godzin i przyuczał kandydatów do wykonywania pracy w tym zawodzie. Młodzież zapoznała się z funkcjonowaniem gospodarki magazynowej, logistyką firm, bezpiecznymi zasadami magazynowania oraz ewidencjonowania wszelkich ładunków i towarów, obowiązkami na stanowisku magazyniera, obsługą programów magazynowych oraz z budową i zasadami działania wózków różnych typów, a także przepisami bhp, ppoż, zasadami udzielania pierwszej pomocy i praktyczną nauką jazdy na wózkach widłowych.

Kurs krawcowej trwał 100 godzin. Były to zajęcia teoretyczne i praktyczne, które pozwoliły młodzieży przyswoić zasady i sekrety zawodu krawiec. Uczestnicy poznali maszyny szwalnicze typu: stębnówki, owerloki, dwuigłówki itp. Program obejmował również zajęcia z technologii materiału, kroju, szycia, modelowania i organizacji pracy w szwalni.

Kurs magazyniera zakończył się zaświadczeniem z Urzędu Dozoru Technicznego na operatora wózka widłowego oraz dodatkowego uprawnienia do wymiany butli LPG w wózkach zasilanych gazem. Szkolenie krawcowej zakończyło się pozytywnym wynikiem z egzaminu wewnętrznego sprawdzającego wiedzę i umiejętności oraz wydaniem zaświadczenia i certyfikatu z odbytego kursu. Uczestnicy szkoleń byli zadowoleni ze zdobytej wiedzy i pozyskania nowych przydatnych umiejętności.


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента