Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Bariery na drodze do zatrudnienia

Warto zastanowić się, jakie są bariery uniemożliwiające nam zdobycie wymarzonej pracy.

bariery_1160.jpg

Bariery są bardzo zróżnicowane, jednak zawsze pierwszym krokiem jest analiza naszych działań, ponieważ tylko właściwa identyfikacja błędu pozwoli nam go skorygować.

 

Bariery zewnętrzne

Bariery zewnętrzne to te, które pojawiają się ze strony rynku pracy lub niezależnie od osoby poszukującej pracy. Może być to zbyt mała liczba ofert pracy, nieelastyczny rynek, wysokie wymagania pracodawców, duża konkurencja, brak dostępnych informacji o ofertach pracy, aktualna sytuacja osobista, ograniczona mobilność.

 

Bariery wewnętrzne

Natomiast bariery wewnętrzne pojawiają się po stronie poszukującego pracy. Przykładem są zbyt niskie lub zbyt wysokie kwalifikacje, nieumiejętność nawiązywania kontaktów, strach przed nowym wyzwaniem, czy negatywną oceną, brak umiejętności autoprezentacji, nieodpowiedni dla pracodawcy wiek, zbyt mała aktywność.

W momencie, w którym poszukujący pracy odpowiednio zidentyfikuje problem, przed którym stanął, podjąć powinien drugi krok, którym jest próba odpowiedzi na pytanie: co mogę zrobić, aby go rozwiązać?

 

Sposoby na pokonanie barier

Najważniejszym elementem, który ma pomóc poszukującemu pokonać stojące przed nim bariery to motywacja, która daje siłę do zwiększenia intensywności wysiłków i tym samym realizacji założonego planu.

Niezbędna jest również wiedza na temat metod aktywnego poszukiwania pracy, prawidłowe przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz praca nad właściwym zachowaniem podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Aspekty te  pomogą udoskonalić fachowcy, wśród których są doradcy zawodowi. Jeśli okazuje się, że problem jest natury wewnętrznej, to tylko połączenie własnego zaangażowania i pracy doradców jest w stanie pomóc mu zminimalizować takie bariery.

Trudniejsza jest sytuacja, w której stajemy przed niedogodnością zewnętrzną. Należy wtedy uruchomić twórcze myślenie. Jeśli przyczyną jest zbyt mała liczba ofert pracy, być może warto rozszerzyć pole poszukiwań lub zmienić miejsce zamieszkania. Jeśli jest to brak ciekawych ofert, rozważyć można założenie własnej działalności.    

           

Osiągnięcie celu

Bariery na drodze do zatrudnienia napotyka zawsze każdy człowiek poszukujący pracy. Pomimo, iż pojawiają się one często, nie należy się ich obawiać, ponieważ gdy już je zauważymy i prawidłowo zdiagnozujemy, to efekty ich występowania mogą być pozytywne. Prowadzić mogą one do zwiększenia własnych kwalifikacji i umiejętności, rozwoju osobistego, stworzenia sieci nowych kontaktów oraz  zwiększenia aktywności, co w rezultacie skutkuje najczęściej znalezieniem upragnionej pracy, czyli zdobyciem wyznaczonego celu[1].

 

Autor: Agnieszka Gałach Pośrednik pracy - stażysta - MBP Siedlce

Przypis:

[1] Liwosz E., Nowak M., Pankiewicz K., Szukam pracy, MPiPS, Warszawa 2009, s.203-211.


 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron