Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Białystok: Podpisanie porozumienia na dofinansowanie projektu ,,WYstartujMY Razem”

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku odbyła się bardzo ważna chwila dla OHP na Podlasiu - zostało podpisanie Porozumienie o dofinansowanie kilkuletniego projektu pt. "WYstartujMY RAZEM".

Współfinasowanego ze środków EFS +, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Dokumenty podpisali: Beata Matyskiel - Wojewódzki Komendant OHP oraz Tomasz Szeweluk - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Głównym celem projektu jest zapobieżenie wczesnemu ukończeniu edukacji i nabycie przez 200 uczestników OHP z Podlasia  w wieku 15-17 lat, kwalifikacji lub kompetencji ważnych na rynku pracy. Będą one umożliwiały podejmowanie zatrudnienia po skończonej edukacji lub kontynuowanie edukacji po zakończeniu udziału w projekcie.

Termin realizacji projektu: od XI.2023 do IX.2027 r.

W ramach projektu planowane są 4 – y edycje naboru młodzieży w latach:  2023/24 - 50 os., 2024/25 – 50 os.; 2025/26 – 50 os. i 2026/27 – 50 os. Do realizacji każdej edycji będą wyznaczane z Podlasia jednostki wychowawcze podległe Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Białymstoku.

W trakcie spotkania przedstawicielom obu instytucji udało się krótko omówić zasady wzajemnej współpracy i najważniejsze kwestie organizacyjne dot. realizacji projektu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus  w ramach  Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, priorytet VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych, Działanie 7.5. Instytucją Pośredniczącą jest WUP w Białymstoku. Aktualnie trwa rekrutacja uczestników do projektu. Podczas wdrażania projektu na młodzież czeka udział w 4 głównych działaniach projektowych, które zakładają:

  • Diagnozę uczestników w celu indywidualizacji wsparcia pod kątem kompetencji społecznych, cyfrowych, umiejętności i doświadczenia zawodowego.
  • Wsparcie szkoleniowe (w tym kursy zawodowe, prawo jazdy, warsztaty umiejętności zawodowych).
  • Wsparcie edukacyjne (m.in. zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych i zawodowych, kursy komputerowe).
  • Integrację i rozwoju osobisty uczestników poprzez warsztaty samorozwoju i motywacji, zajęcia sportowo relaksacyjne, wizytę studyjną w przedsiębiorstwie wykorzystującym „zielone” technologie.

 

Autor tekstu i zdjęć: Elżbieta Dziemianiuk – rzecznik prasowy Podlaskiej WK OHP


Widok zawartości stron Widok zawartości stron