Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Doradztwo wirtualne jako nowa forma pomocy

2020-05-20

W dobie internetu wartościową poradę odnośnie przyszłej szkoły lub wyboru zawodu można uzyskać online. Przeczytajcie, dlaczego czasem warto korzystać z takiej formy doradztwa zawodowego.

Internet jako jedno z ważniejszych osiągnięć współczesnej cywilizacji i kultury stał się nieodłącznym elementem życia społecznego i prywatnego. Stwarza ogromne szanse rozwoju, stając się narzędziem wspierającym naukę, pracę, umożliwiającym wiele nowych form komunikacji międzyludzkiej. Innymi słowy: jest narzędziem przekształcającym stary świat w świat cybercywilizacji[1] - czyli świat bez granic i ograniczeń.  Dlatego też coraz większą popularnością wśród młodych ludzi cieszy się doradztwo wirtualne.

Porady online atrakcyjniejsze

Tak, jak wszystkie dziedziny życia – ekonomia, finanse, nauka – ewoluują, tak samo przeobraża się doradztwo zawodowe. Okazuje się, że tradycyjna forma doradztwa zawodowego, czyli bezpośrednia interakcja z doradcą zawodowym nie zaspokaja już społecznych potrzeb młodych ludzi. Dla tych osób, wychowanych w dobie społeczeństwa informacyjnego czy tzw. pokolenia ekranowego (screeny generation) ta nowa forma pomocy udzielanej bez bezpośredniego kontaktu z doradcą staje się bardziej atrakcyjna.

Spowodowane jest to tym, iż kontaktując się wirtualnie z doradcą młody człowiek zachowuje pełną anonimowość (tak przynajmniej sądzi), może w każdym miejscu i w każdym czasie zasięgnąć porady, zapewnia mu to znaczną swobodę  w zadawaniu pytań, czy przedstawianiu własnej sytuacji problemowej, uzyskuje ją bezpłatnie, co dla młodego człowieka jest jednym z istotnych kryteriów oraz otrzymuje tę poradę szybko, czyli bez zbędnego oczekiwania na wizytę. 

Ponadto dla osoby radzącej się, poszukującej odpowiedzi na pytania dotyczące jego pracy zawodowej, edukacji, życia osobistego, wykorzystanie takich środków masowego przekazu, jak poczta elektroniczna, e-poradniki,  fora dyskusyjne, blogi, czaty – stają się z jednej strony zdobyciem potrzebnych informacji, rozwiązaniem sytuacji problemowych, z drugiej zaś są panaceum na samotność, niepewność, brak kontaktu z drugim człowiekiem w świecie rzeczywistym, nieśmiałość. 

Ostrożności nigdy za wiele!...

Należy jednakże pamiętać o tym, iż  mądrze wykorzystywana sieć pełni istotną rolę w edukacji i życiu młodego człowieka, ale  nie można jej zawierzać bezgranicznie. Tzn. kontaktując się z doradcą zawodowym wirtualnie, pamiętajmy, iż zdarza się, że porady udzielają osoby nie zawsze zajmujące się profesjonalnie doradztwem, a  z tym wiąże się nie ponoszenie odpowiedzialności za udzielone porady.

Najkorzystniej twarzą w twarz...

Słusznie zauważają doradcy, psycholodzy, pedagodzy, iż doradztwo wirtualne jest tylko uzupełnieniem innych form pomocy, ale tak naprawdę nie zastąpi kontaktu z drugim człowiekiem.  Mówiąc słowami Martina Bubera (1878-1965) postacią bycia ludzkiego jest relacja dialogowa konstytuująca osobowe „ja” prowadzące dialog z drugim „ty”. „Tylko w żywym związku – podkreślał Buber – można bezpośrednio poznać istotowość człowieka, to, co tylko jemu jest właściwe. I goryl jest jednostką, a państwo termitów kolektywem, lecz Ja i Ty są tylko w naszym świecie, a są dlatego, że jest człowiek, ze stosunku do Ty bierze się Ja”[2].

 

Tekst: Olga Jabłonko – Dyrektor CEiPM Jelenia Góra

 

Źródła:

1/ M. Gwozda, e-Globalna komunikacja jako jeden ze społecznych wymiarów internetu, [w:] Internet. Między edukacją, bezpieczeństwem @ zdrowiem, pod red. M. Kowalskiego, Kraków 2008.

2/ M. Buber, Problem człowieka, tłum. J. Doktór, Warszawa 1993.

3/ B. Skałbinia, Poradnictwo pedagogiczne – przegląd wybranych zagadnień, Kraków 2009.

 

[1] M. Gwozda, e-Globalna komunikacja jako jeden ze społecznych wymiarów internetu, [w:] Internet. Między edukacją, bezpieczeństwem @ zdrowiem, pod red. M. Kowalskiego, Kraków 2008, s. 9.

[2] M. Buber, Problem człowieka, tłum. J. Doktór, Warszawa 1993, s. 93.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron