Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

EURES Go Further - Krok dalej niż inni - edycja IV

2020-02-19

EURES Go Further - Krok dalej niż inni (edycja IV) jest kontynuacją projektu adresowanego do mieszkańców, absolwentów i uczestników z województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, łódzkiego i śląskiego.

Założeniem projektu jest dotarcie doradców EURES do wybranych miejscowości i poinformowanie osób zainteresowanych o możliwościach jakie oferuje sieć EURES.

Kto może skorzystać z projektu?

Projekt jest skierowany do polskich bezrobotnych i poszukujących pracy (18+) z mniejszych miejscowości i terenów wiejskich oraz absolwentów i uczestników OHP.

Gdzie i kiedy?

IV edycja projektu realizowana będzie do końca 2020 roku. W ramach działań projektowych prowadzone będą spotkania w szkołach, świetlicach i wszędzie tam, gdzie jest potrzeba przekazania informacji o działaniach w ramach sieci EURES. Ponadto uczestnicy projektu dowiedzą się o realizacji innych projektów w ramach sieci EURES: Drop’pin@EURES, Twoja pierwsza praca z EURES’em oraz Reactivate.

Czego możesz dowiedzieć się na spotkaniu?

Europejski rynek pracy - mobilność
 • sytuacja na europejskim rynku pracy
 • jednolity rynek europejski
 • mobilność i migracja w UE
 • swobodny przepływ pracowników wewnątrz UE
Ogólne informacje o sieci EURES
 • co to jest EURES, kto go tworzy, jakie są cele sieci EURES
 • usługi EURES
 • gdzie można uzyskać pomoc w ramach sieci EURES
O czym warto wiedzieć przed wyjazdem do pracy do UE/EOG
 • na co zwrócić uwagę korzystając z usług agencji pracy
 • uzyskanie informacji o pozwoleniach na pobyt, pracę
 • zasady dostępu do systemu ubezpieczeń społecznych
 • zasady podatkowania
 • warunki przyznawania świadczeń
 • dokumenty aplikacyjne (Europass, Fabryka CV - Zielona Linia)
 • zabezpieczenie przed wyjazdem (adresy placówek dyplomatycznych, zasoby finansowe, ubezpieczenie)
 • karta EKUZ
 • dobre rady przed wyjazdem
 • bezpieczeństwo wyjazdów i handel ludźmi
Skuteczne poszukiwanie pracy
w UE/EOG
 • kadra EURES
 • portale internetowe (CBOP, EURES) – omówienie, sposoby korzystania (np. jak szukać pracy, jak się zalogować)
 • Europejskie Dni Pracy Online - EOJD
Inicjatywy w ramach EURES
 • Twoja Pierwsza Praca z EURES
 • Reactivate
 • Drop’pin@EURES
 • Staże i praktyki zawodowe
 • EURES przygraniczny
 • Informacja na temat innych projektów realizowanych przez OHP

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z osobami bezpośrednio zajmującymi  się realizacją projektu:

Krzysztof Borek – doradca EURES z Małopolskiej WK OHP

e-mail: k.borek@ohp.pl tel. (18) 441-35-87

Anna Stokłosa – doradca EURES ze Śląskiej WK OHP

e-mail: a.stokolosa@ohp.pl tel. (32) 209-08-59

Agnieszka Kruszewska – doradca EURES z Podlaskiej WK OHP

e-mail: a.kruszewska@ohp.pl tel. (85) 651-61-87

Katarzyna Leśnik – doradca EURES z Łódzkiej WK OHP

e-mail: k.lesnik@ohp.pl tel. (42) 636-54-37

Katarzyna Dulska – asystent p.o. doradcy EURES z Kujawsko-Pomorskiej WK OHP

e-mail: k.dulska@ohp.pl tel. (56) 654-70-68

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron