Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Geoinformatyka – nowy kierunek. Zawód przyszłości?

Dziś nikt nie wpadłby na pomysł, aby rzeźbić mapy w kamieniach, w dobie nowoczesnych technologii informatycznych nawet papierowe mapy przechodzą już do historii.

Ale czy to znaczy, że współczesnemu człowiekowi mapa nie jest już potrzebna? - wprost przeciwnie! Korzystając z nowoczesnych urządzeń mobilnych, takich jak smartfony czy tablety, prawie każdy użytkownik potrzebuje zlokalizować się w przestrzeni i nawigować, czyli kierować się do wybranych celów.

Mapa potrzebna zawsze

Autor informatora dla kandydatów na studia Politechniki Warszawskiej podkreśla, że: większość budowanych obecnie nowoczesnych systemów informatycznych do swego działania wymaga dostępu do różnorodnych  map  cyfrowych,  zaczynając  od  map  adresowych, poprzez  zobrazowania lotnicze i satelitarne, po trójwymiarowe modele miast i mapy prezentujące infrastrukturę techniczną.
Skoro tak, to  wzrastać  będzie  zapotrzebowanie na specjalistów, łączących wiedzę z zakresu programowania informatycznego z wiedzą geodezyjno-kartograficzną. Być może interesujesz się informatyką, programowaniem komputerowym, lubisz geografię i studiowanie map, nie masz problemów z matematyką i fizyką, i zastanawiasz się, jakie studia wybrać dla siebie? Kierunkiem, na którym możesz pogłębiać swoje zainteresowania jest dyscyplina łącząca te obszary: geoinformatyka.

Geoinformatyka - i co dalej?

Uczelnie obiecują, że absolwenci geoinformatyki będą potrafili samodzielnie projektować trójwymiarowe wizualizacje obiektów budowlanych, inżynieryjnych, przemysłowych, jak również wnętrz budynków oraz zabudowy miast i terenu, wykorzystując do tego celu odpowiednie oprogramowania. Już dziś poszukiwani przez pracodawców są zwłaszcza ci absolwenci, którzy znają zasady funkcjonowania programów geoprzestrzennych.  Pracy można szukać w firmach zajmujących się architekturą wnętrz i krajobrazu, kształtowaniem środowiska, dokumentowaniem obiektów budowlanych.

Geoinformatykę, jako odrębny kierunek można studiować na Uniwersytecie w Lublinie i od tego roku na Politechnice w Warszawie. Więcej ciekawych informacji o tej dyscyplinie znajdziesz na portalach: www.gisplay.pl, www.geoforum.pl.

Sporządziła: Klaudia Seidel, doradca zawodowy MCK Mikołów.
Źródło: Informator dla kandydatów na studia, Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii, www.gik.edu.pl

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron